วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
Relax/ savage/ seek

Relax/ savage/ seek

  • Share:

อ่านโฆษณาชิ้นหนึ่งและเห็นว่ามีบางคำในประโยคต้องตัดออก ครับ “...✘...You can relax yourself in the sun and enjoy your surroundings.” ท่านสามารถพักผ่อนตัวท่านเองท่ามกลางแสงอาทิตย์และมีความสุขกับบรรยากาศโดยรอบ

เมื่อใช้ relax ริแลคซ แล้ว ท่านไม่ต้องใช้ yourselfตามมานะครับ โฆษณาข้างบน ถ้าจะให้ถูกต้อง จะต้องเขียนซะใหม่ว่า“...✔...
You can relax in the sun and enjoy your surroundings.”

ในภาพยนตร์ ผมเจอคำว่า savage คำนี้ออกเสียงว่า แซฝ-อิจ หมายถึง ป่าเถื่อน โหดร้าย นอกจากจะเป็น adjective แล้ว savage ยังเป็นคำนามได้ด้วย อย่างเช่น Even savages could be taught. แม้แต่คนป่าก็ยังสอนได้ He is a savage. เขาเป็นคนดุร้าย หากเป็นคำนามที่หมายถึง ความโหดร้าย ก็จะใช้ savageness แซฝ-อิจนิซ อย่างเช่น The savageness of the crime requires severe punishment. ความโหดร้ายของการกระทำผิดจำเป็นต้องทำโทษอย่างแรง

ก่อนจบขอฝากเรื่องของ seek ซีค ไว้หน่อยครับ seek เพราะผมเองนี่แหละเคยใช้ผิดว่า ...✘...seek for the truth ค้นหา ความจริง

...✘...seek for something

...✔...seek something

ดังนั้น ถ้าจะให้ถูก จะต้องใช้ว่า...✔...seek the truth ครับ.

คุณนิติ นวรัตน์

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้