วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กมธ. พิจารณาสถานะแม่นํ้า 5 สาย ลงบทเฉพาะกาล

กมธ. พิจารณาสถานะแม่นํ้า 5 สาย ลงบทเฉพาะกาล

  • Share:

กมธ.ยกร่าง รธน. พิจารณาสถานะแม่นํ้า 5 สาย พร้อมสาระสำคัญ ลงบทเฉพาะกาล

วันที่ 4 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับหัวข้อสำคัญต่างๆ ที่ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญจะพิจารณารายมาตราลงเกี่ยวกับบทเฉพาะกาลแนบท้ายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้น อาทิ การรับรองกฎหมายบางฉบับที่ยังร่างไม่เสร็จ โดยให้บังคับใช้กฎหมายเดิมที่เกี่ยวข้องไปก่อน สมาชิก สนช. สปช. และ ครม.จะมีสถานะอย่างไร หลังรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ออกบังคับใช้จริง สภาพบังคับให้สมาชิกรัฐสภาชุดใหม่ต้องตรากฎหมายฉบับสำคัญเพื่อรองรับองค์กรใหม่ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ถ่วงดุล

การให้มีกฎหมายรองรับให้มีผลบังคับใช้จริงภายในเวลาที่กำหนดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสร้างปัญหาการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เช่นรัฐบาลชุดก่อนหน้านี้ รวมถึงการระบุให้ใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไปก่อนระยะเวลาหนึ่งโดยห้ามแก้ไข เปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจให้ใช้นาน 5 ปี จึงสามารถแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงได้โดยกำหนดให้มีคณะกรรกการขึ้นชุดหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ศึกษาข้อดี ข้อเสีย หรือช่องว่างทางกฎหมายที่ฝ่ายการเมืองใช้ ภาพปัญหาระหว่างการใช้ เพื่อปรับปรุง หรือการส่งเสริมข้อดี จุดเด่นหลังการใช้รัฐธรรมนูญใหม่เพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้ต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาอีก.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้