วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
วอนนายกฯ ไฟเขียว พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ

วอนนายกฯ ไฟเขียว พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ

  • Share:

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) แถลงข่าว “โรคถุงลมโป่งพอง....ลมหายใจที่ไม่ย้อนกลับ” ว่า โรคถุงลมโป่งพอง ร้อยละ 90 เกิดจากการสูบบุหรี่ เป็นโรคที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ตกต่ำและภาครัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาอย่างต่อเนื่องมากถึงกว่า 16,000 ล้านบาท ในแต่ละปี

ขณะที่ ผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา รองผอ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และรองผู้จัดการเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมยาสูบ กล่าวว่า ในไทยมีสัดส่วนของผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองมากถึงร้อยละ 7 ของประชากร และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อป้องกันผู้ป่วยรายใหม่ในไทย อยากเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีชุดนี้ เห็นความสำคัญของสุขภาพคนไทยและเยาวชนไทย ร่วมสนับสนุนและอนุมัติร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ หากกฎหมายมีผลบังคับใช้ จะช่วยป้องกันไม่ให้เยาวชนไทยต้องตกเป็นทาสของบุหรี่หรือเป็นนักสูบหน้าใหม่ และตัดวงจรการเจ็บป่วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้