ข่าว
100 year

คนไทยไม่รู้ “วันมาฆบูชา” สำคัญอย่างไร

ไทยรัฐฉบับพิมพ์4 มี.ค. 2558 05:15 น.
SHARE

เนื่องในวันมาฆบูชาของปีนี้ ตรงกับวันที่ 4 มี.ค. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ใครรู้บ้างว่าวันมาฆบูชามีความสำคัญอย่างไร” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 23-24 ก.พ.2558 รวมทั้งสิ้น 1,252 หน่วยตัวอย่าง ผลการสำรวจ เมื่อถามถึงการรับรู้ของประชาชนถึงความสำคัญหรือเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนา ในวัน “วันมาฆบูชา” พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.34 ระบุว่า ไม่ทราบถึงเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนา ในวัน “วันมาฆบูชา” ขณะที่ ร้อยละ 34.66 ระบุว่า ทราบ

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลสำรวจในปี 2556 พบว่า มีสัดส่วนของผู้ที่ไม่ทราบความสำคัญหรือเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนา ในวัน “วันมาฆบูชา” ลดลง หรือกล่าวได้ว่า มีสัดส่วนของผู้ที่ทราบเพิ่มขึ้นเล็กน้อย หรือหากมองอีกนัยหนึ่งคือ ผลการสำรวจทั้ง 2 ครั้งแทบไม่แตกต่างกันเลย จึงแสดงให้เห็นว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไม่ได้มีการดำเนินการอย่างจริงจังในเรื่องการประชาสัมพันธ์ถึงความสำคัญของ “วันมาฆบูชา”

ด้านพระศากยปุตติยวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม กล่าวว่า วันมาฆบูชา 4 มี.ค.นี้ เวลา 09.00 น. วัดอรุณฯจะมีการจัดเทศน์มหาชาติ 4 ภาคขึ้นเป็นครั้งแรก โดยจัดเป็นกรณีพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เม.ย.2558

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า วันมาฆบูชา สธ.ได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด ขอให้ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

วันมาฆบูชานิด้าโพลคนไทยไม่รู้วันมาฆบูชามีความสำคัญอย่างไรข่าวการศึกษา

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้