ข่าว
100 year

สพฐ.มอบเขตพื้นที่ฯออกข้อสอบโอเน็ต

ไทยรัฐฉบับพิมพ์4 มี.ค. 2558 05:01 น.
SHARE

มั่นใจคุมมาตรฐานได้ดีกว่า ร.ร. “สมพงษ์” เชียร์แต่ย้ำอย่าปล่อยเกรด

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตนได้แจ้งที่ประชุมกรณีที่คณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) มีมติให้จัดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ลงเหลือ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา ส่วนอีก 3 กลุ่มสาระฯ ที่เหลือคือ ศิลปะ พลศึกษาสุขศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้โรงเรียนเป็นผู้จัดสอบเองนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เตรียมตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลเรื่องดังกล่าว เพื่อให้การจัดสอบได้มาตรฐาน ทั้งนี้ สพฐ.จะไม่ปล่อยให้โรงเรียนเป็นผู้จัดสอบเอง แต่จะมอบหมายให้เขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขตเป็นผู้รับผิดชอบ โดยจะกำหนดเนื้อหาสาระ วิธีการ การวัดผลประเมินผล และออกข้อสอบกลางที่เหมาะสม ซึ่งแต่ละเขตพื้นที่จะมีข้อสอบกลางฉบับเดียวและใช้สอบร่วมกันในพื้นที่ จะไม่ให้โรงเรียนออกข้อสอบเป็นรายโรงตามที่หลายฝ่ายห่วงใย

“การสอบโอเน็ตทั้ง 3 วิชา สพฐ. ไม่ควรออกข้อสอบเองจากส่วนกลาง แต่หากจะให้โรงเรียนเป็นผู้ออกข้อสอบเองมาตรฐานอาจจะไม่เท่ากัน ดังนั้นจะให้เขตพื้นที่รับผิดชอบการออกข้อสอบ โดยให้โรงเรียนออกข้อสอบร่วมกัน ซึ่งข้อสอบส่วนกลางของแต่ละเขตพื้นที่อาจจะมีความผิดเพี้ยนบ้างตามบริบท แต่โดยรวมแล้ววิธีการนี้จะทำให้สามารถคุมมาตรฐานได้ ขณะเดียวกัน โรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งอาจมีปัญหาเรื่องการจัดสอบ และออกข้อสอบ ก็สามารถใช้ข้อสอบกลางที่ออกโดยเขตพื้นที่ฯได้” เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

ด้าน ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ตนเห็นด้วยที่จะให้แต่ละเขตพื้นที่ฯ เป็นผู้ออกข้อสอบ แต่ สพฐ.ต้องดูแลเรื่องของมาตรฐานการออกข้อสอบให้มีคุณภาพ สามารถนำคะแนนไปใช้ในการเข้าเรียนต่อได้ และไม่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการปล่อยเกรด ออกข้อสอบง่ายเกินไป หรือให้คะแนนช่วยเหลือกัน อย่างไรก็ตาม การสอบทั้ง 3 วิชา ตนเห็นว่าไม่ควรออกข้อสอบที่เน้นเนื้อหามากเกินไป ควรจัดสอบภาคปฏิบัติที่วัดทักษะการเรียนรู้ เจตคติ รวมถึงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนให้มากขึ้น.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กมล รอดคล้ายออกข้อสอบโอเน็ตกลุ่มสาระสมพงษ์ จิตระดับข่าวการศึกษา

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้