ข่าว
100 year

จ่ายตำบลละล้านสัปดาห์หน้า แจงแผนสู้ศึกภัยแล้งคืบทุกด้าน

ไทยรัฐฉบับพิมพ์4 มี.ค. 2558 06:30 น.
SHARE

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้ง โดยโครงการซ่อมแซมหรือปรับปรุงคูคลองโดยการจ้างแรงงานเกษตร เพื่อช่วยเหลือชาวนาลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง 26 จังหวัด ที่ประกาศงดส่งน้ำเพื่อทำนาปรัง ได้จ้างงานเกษตรกรไปแล้วกว่า 36,000 ราย คิดเป็น 85% จากจำนวนเกษตรกรทั้งหมด 44,388 ราย

ส่วนมาตรการเสริม ได้มีการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในช่วงภัยแล้ง ดำเนินการแล้วกว่า 50% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค.58 สำหรับโครงการสร้างรายได้และการพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยสนับสนุนงบประมาณตำบลละไม่เกิน 1 ล้านบาท ครอบคลุม 3,051 ตำบล ใน 58 จังหวัด คาดว่าจะสามารถจัดสรรงบประมาณเข้าบัญชีเงินฝากได้ในสัปดาห์ที่สองของเดือน มี.ค.นี้

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือในจ.เชียงใหม่ และพิษณุโลก เนื่องจากค่าฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 10 ไมครอนในพื้นที่ภาคเหนือ มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกินกว่าค่ามาตรฐาน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา ซึ่งเริ่มต้นเร็วกว่าปี 57 ขณะที่การพบจุดที่เป็นต้นตอใหญ่ของหมอกควัน ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศพม่า.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ชวลิต ชูขจรปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรหน้าแล้งปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยาฝนหลวงบรรเทาปัญหาภัยแล้งสนับสนุนงบประมาณ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้