วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มติ สปช. ให้ 'กอบศักดิ์' นั่ง กมธ. แทน 'ทิชา'

มติ สปช. ให้ 'กอบศักดิ์' นั่ง กมธ. แทน 'ทิชา'

  • Share:

สปช. มีมติ ให้ 'กอบศักดิ์' นั่ง กมธ.ยกร่าง รธน. แทน 'ทิชา' หลังมีสมาชิกเสนอ 4 รายชื่อ พร้อมให้แสดงวิสัยทัศน์ไม่เกิน 3 นาที

วันที่ 3 มี.ค. ในการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่กรรมาธิการ ยกร่างรัฐธรรมนูญ แทนนางทิชา ณ นคร ที่ลาออกไป โดยมีสมาชิกเสนอรายชื่อ 4 คน ประกอบด้วยนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา นางจุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์ และนายอมร วาณิชวิวัตร ซึ่งประธานในที่ประชุม ให้แสดงวิสัยทัศน์คนละไม่เกิน 3 นาที

เริ่มจากนายกอบศักดิ์ ได้แสดงวิสัยทัศน์ ต้องการร่างรัฐธรรมนูญให้ลดความเหลื่อมล้ำ ทางสังคม เศรษฐกิจ เพื่อความเป็นอยู่ ปากท้องของประชาชนทั้งประเทศ ส่วนนางศิรินา กล่าวว่า ต้องการบูรณาการ การปฏิรูปประเทศ ควบคู่ไปกับการทำงานของกรรมาธิการ 18 คณะ และการร่างรัฐธรรมนูญ ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนอย่างแท้จริง


ขณะที่นางจุไรรัตน์ แสดงวิสัยทัศน์ว่า ได้มีกรอบความคิด เรื่องความเสมอภาคทางเพศ และต้องการร่างรัฐธรรมนูญที่สามารถใช้ได้จริงกับสังคมไทย ส่วนนายอมร ระบุว่า จะเน้นการทำงานที่มุ่งประโยชน์สาธารณะ ประสานงานให้แม่น้ำทุกสายทำงานร่วมกันให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จากนั้นที่ประชุมได้ให้สมาชิก สปช.ลงคะแนนลับ ซึ่งปรากฏว่า นายกอบศักดิ์ ได้รับเลือก ด้วยคะแนน 119 เสียง ส่วนนางจุไรรัตน์ ได้คะแนน 67 เสียง นางศิรินา ได้คะแนน 26 และนายอมร ได้ 8 เสียง โดยมีบัตรเสีย 9 ใบ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้