วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปกครองสงฆ์

ปกครองสงฆ์

  • Share:

มหาเถรสมาคม หรือ มส. มีอำนาจหน้าที่หลักคือ ปกครองคณะสงฆ์ภายในประเทศไทยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม รวมทั้งรักษาหลักพระธรรมวินัยควบคุมและส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมหาเถรสมาคมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ mahathera.org

โครงสร้าง นำเสนอโครงสร้างของกรรมการมหาเถรสมาคมและอำนาจหน้าที่ การปกครองคณะสงฆ์ รวบรวมแผนภูมิแจกแจงการปกครองคณะสงฆ์ และที่อยู่เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ นอกจากนั้น หน้าแรก ยังรวบรวมข่าวสารน่าสนใจ ความรู้ เกี่ยวกับพุทธศาสนา และบริการค้นหามติเถรสมาคม...

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้