ข่าว
100 year

ชำระจิตใจวันมาฆบูชา

ลมกรด4 มี.ค. 2558 05:01 น.
SHARE

วันมงคลสำหรับพุทธศาสนิกชนเวียนบรรจบมาอีกครั้ง วันนี้เป็นวันมาฆบูชา ก่อนอื่นผมขออาราธนาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ คุ้มครองชาวพุทธทั้งหลายให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ

ท่านผู้อ่านหลายท่านคงยังจำความสำคัญของวันมาฆบูชาได้ บางท่านอาจจำได้ไม่ครบ และบางท่านอาจจะลืมไปแล้ว ผมขออนุญาตรื้อความจำให้อีกครั้งก็แล้วกัน

วันมาฆบูชาเป็นวันที่ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จสู่วัดเวฬุวันมหาวิหาร เมืองราชคฤห์ รัฐพิหาร โดย มีพระสงฆ์ 1,250 รูป (ซึ่งล้วนได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า) เดินทางมาชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมาย และพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรม “โอวาทปาติโมกข์” อันเป็นหลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา ให้แก่พระสงฆ์ทั้ง 1,250 รูป เพื่อให้นำไปเผยแผ่ต่อพุทธศาสนิกชนในแนวทางเดียวกัน

โอวาทปาติโมกข์ ประกอบด้วยหลักการ 3 ประการ อุดมการณ์ 4 ประการ และวิธีปฏิบัติ 6 ประการ

หลักการทั้ง 3 ประการ คือ 1. การไม่ทำบาปทั้งปวง 2. การทำความดีให้ถึงพร้อม 3. การชำระจิตใจให้บริสุทธิ์

อุดมการณ์ 4 ประการ ได้แก่ 1. ความอดทนอดกลั้น 2. ความไม่เบียดเบียน 3. ความสงบ 4. การดับทุกข์ หรือนิพพาน อันเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา

วิธีปฏิบัติ 6 ประการ คือ 1. การไม่กล่าวว่าให้ร้ายโจมตีใคร 2. การไม่ทำร้ายหรือเบียดเบียนผู้อื่น 3. สำรวมในปาติโมกข์ คือรักษาความประพฤติให้น่าเลื่อมใส เคารพระเบียบวินัยและประเพณีอันดีงาม 4. ความรู้จักประมาณ คือ รู้จักความพอดีเพียงพอในการบริโภคและใช้สอย 5. อยู่ในสถานที่สงัด ซึ่งอาจจะไม่ต้องตีความหมายเคร่งครัดว่าต้องอยู่ในที่สันโดษ อาจจะแค่หมายถึงให้อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมก็พอ 6. ฝึกจิตใจให้สงบ มีความเพียรในอธิจิต

แก่นของหลักธรรมในพระพุทธศาสนาอยู่ตรงนี้ ส่วนใครจะปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่บุญกรรมของแต่ละคน เคยมีคนสอนผมว่าการนำธรรมะมาปฏิบัติในชีวิตจริง เป็นการบูชาพระพุทธศาสนาที่มีคุณค่าที่สุด

สำหรับผมคนธรรมดาที่ไม่ได้ธรรมะธัมโมอะไรมากนัก ก็ได้แค่ยึดหลักง่ายๆ “คิดดี ทำดี และนึกถึงใจเขาใจเรา” ถ้าปฏิบัติกันได้อย่างนี้รับรองสังคมจะอยู่กันอย่างสงบสุขขึ้นอีกเยอะ

แต่ก็อย่างว่าแหละครับ มนุษย์ย่อมมีกิเลส แก่งแย่งชิงดีชิงเด่น อิจฉาริษยากันไม่ว่างเว้น แม้แต่พระสงฆ์องคเจ้าทุกวันนี้ก็ยังมีเรื่องฉาวโฉ่ ผู้ที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองเป็นประจำคงดูออกว่าแม้ฉากหน้าเป็นเพียงการตรวจสอบเจ้าอาวาสวัดดังวัดเดียว แต่เบื้องหลังเป็นการเปิดศึกแย่งชิงกันของสองนิกาย

สาวไส้กันไปมาก็ดีไปอย่าง พุทธศาสนิกชนจะได้หูตาสว่างขึ้นมาบ้าง

พระสงฆ์หลายรูปมีวัตรปฏิบัติไม่เหมาะสม บางรูปหยิบยกคำสอนของพระพุทธเจ้าไปสอนผิดจากคำสอนที่แท้จริง และยังมีบางกลุ่มที่หากินกับสิ่งของบริจาค ผมไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์มากนัก เห็นแก่ผ้าเหลือง คงได้แต่แนะนำให้ท่านผู้อ่านติดตามข่าวสาร เรียนรู้และจดจำเหตุการณ์ต่างๆไว้ให้ดี ใช้สติพิจารณาให้ถ่องแท้แล้วจะรู้ว่าพระรูปไหนน่าบูชานับถือ

ส่งท้ายวันมาฆบูชาวันนี้ขอเชิญชวนท่านผู้อ่านออกไปทำบุญใส่บาตร เจริญภาวนารักษาศีล และไปเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ สร้างกุศลผลบุญกันดีกว่าครับ.

ลมกรด

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุประเทศไทยลมกรดพระพุทธคุณวันมาฆบูชาพุทธศาสนิกชนพระธรรมคุณพระสังฆคุณไทยรัฐฉบับพิมพ์

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้