วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กกต.โต้ งานวิจัยฮาร์วาร์ด-ซิดนีย์ ปมจัดเลือกตั้ง 2 ก.พ. ไม่สำเร็จ

กกต.โต้ งานวิจัยฮาร์วาร์ด-ซิดนีย์ ปมจัดเลือกตั้ง 2 ก.พ. ไม่สำเร็จ

  • Share:

กกต.โต้ งานวิจัยฮาร์วาร์ด กล่าวหา ไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมายจัดเลือกตั้ง 2 ก.พ. ให้สำเร็จ ซัด ไม่รู้กฎหมายเลือกตั้ง ไทยประเมินไม่ตรงความจริง

วันที่ 2 มี.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายบุณยเกียรติ รักชาติเจริญ รองเลขาธิการ กกต. ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง แถลงตอบโต้งานวิจัยชี้วัดความสุจริตโปร่งใสในการเลือกตั้ง ของนักวิจัยมหาวิทยาลัยซิดนีย์และฮาร์วาร์ดว่า ในรายงานดังกล่าว ได้กล่าวถึงประเทศที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการเลือกตั้ง และประเทศที่การเลือกตั้งเป็นปัญหา อีกทั้งในรายงานยังระบุว่าประเทศไทยถูกจัดอันดับในระดับปานกลาง

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาลงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการประเมินและคำถามในการประเมิน โดยเฉพาะเรื่องการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งการประเมินนี้ประเทศไทยได้ 67 คะแนนจาก 100 คะแนน ทั้งๆ ที่ประเทศไทยไม่มีกระบวนการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง แต่ได้ใช้ระบบคัดมาจากทะเบียนบ้าน สำหรับผู้ที่อายุถึงเกณฑ์ที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งคือ 18 ปี ดังนั้น จึงสะท้อนให้เห็นถึงระดับความน่าเชื่อถือในการประเมินของงานวิจัยชิ้นนี้ว่า ไม่ตรงกับระบบเลือกตั้งของประเทศไทยแต่อย่างใด

นายบุณยเกียรติ กล่าวอีกว่า ในงานวิจัยยังระบุว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 57 องค์กรที่ดูแลการจัดการเลือกตั้ง อย่าง กกต. ไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมาย ที่ไม่มีการประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งและการเลือกตั้งเป็นโมฆะ แต่ในงานวิจัยไม่ได้ลงรายละเอียด หรือข้อเท็จจริงในกฎหมายเลือกตั้งของประเทศไทยว่า การประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งได้จะต้องนำบัตรลงคะแนนทั้งในและนอกราชอาณาจักร รวมทั้งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าทุกหน่วย มานับรวมพร้อมกันจึงจะประกาศได้ แต่ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 ก.พ. นั้น ได้จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งได้ไม่ครบทุกหน่วย หน่วยเลือกตั้งเปิดได้เพียงร้อยละ 89 เนื่องจากมีเหตุแทรกซ้อนทางการเมือง จึงทำให้ไม่สามารถประกาศผลคะแนนเลือกตั้ง

รองเลขาธิการ กกต. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ในบทสรุปในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ได้ระบุว่า การรณรงค์ข่มขู่ของขบวนการฝ่ายตรงข้าม และความขลาดกลัวในการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานที่มีอำนาจจัดการเลือกตั้ง เป็นปัญหาที่สำคัญ แต่ข่าวที่แปลในสื่อไทย ได้ระบุว่า ความพยายามทำลายการเลือกตั้งกลุ่มต่อต้านรัฐบาลประชาธิปไตยและการที่องค์กรที่ดูแลการเลือกตั้งไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมาย คือปัญหาหลักของการเลือกตั้งในเมืองไทย ในกรณีนี้แสดงให้เห็นคำแปลที่บิดเบือนรายงานการวิจัยอย่างชัดเจน เมื่องานวิจัยและการนำเสนอของสื่อไม่ตรงตามข้อเท็จจริง ทำให้กระทบต่อความเชื่อถือของ กกต.

ดังนั้น สำนักงาน กกต. จึงเตรียมที่จะทำหนังสือชี้แจงไปยังผู้วิจัยและสื่อต่างๆ ว่า กกต.ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งตามกฎหมายทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด แต่การเลือกตั้งมีแนวโน้มที่เห็นชัดว่า จะไม่บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ จึงถือว่าไม่ใช่ กกต.ไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือขลาดกลัวต่อการบังคับใช้แต่อย่างใด.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้