ข่าว
100 year

ทะเล...ฮุบที่ดิน

ชมชื่น ชูช่อ3 มี.ค. 2558 05:01 น.
SHARE

ประเทศไทยมีพื้นที่แนวชายฝั่งทะเลทั้งหมด 3,148 กม. ครอบคลุมพื้นที่ 23 จังหวัด มีชายฝั่งถูกคลื่นลมกัดเซาะไปแล้วกว่า 830 กม. ฝั่งอ่าวไทยโดนไป 730 กม. ฝั่งอันดามัน 100 กม.

การแก้ปัญหาที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐไม่ว่ากรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการและผังเมือง จะใช้วิธีสร้างแนวป้องกันคลื่น ผลที่ตามมาช่วยป้องกัน ชายฝั่งได้เฉพาะที่มีการก่อสร้างแนวป้องกันเท่านั้น

แต่ชายฝั่งบริเวณที่ไม่มีปราการมาป้องกัน จะถูกกัดเซาะทำลายมากขึ้น ที่สำคัญทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบสูญเสียที่ดินทำกินมากกว่าเดิม เพราะแนวป้องกันที่สร้างขึ้นภาคประชาชนไม่ได้ส่วนร่วมคิดร่วมสร้างแต่ประการใด ทั้งที่ชาวบ้านเป็นผู้รู้ปัญหาในพื้นที่ดีที่สุด

เพื่อสรรหาวิธีแก้ปัญหาในแบบให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดเสวนาระดมความคิดจากชาวบ้านในพื้นที่ 3 จังหวัดนำร่อง นครศรีธรรมราช, พังงา และสมุทรปราการ เนื่องจากเป็นพื้นที่มีการกัดเซาะชายฝั่งสร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจรุนแรง อยู่ในขั้นวิกฤติกว่าพื้นที่อื่น

นายสมศักดิ์ พิริยโยธา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางชายฝั่งและป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) บอกว่า ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นโต้โผใหญ่ในการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประชาชน เพราะเป็นสถาบันวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในเรื่องความเป็นกลาง และเป็นการแสดงความจริงใจให้ชาวบ้านเห็น การแก้ปัญหาจากนี้ไปทางกรมฯจะให้ชาวบ้านมามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาจริง ไม่ได้คิดจะใช้อำนาจรัฐมาคิดทำเองโดยไม่ฟังเสียงชาวบ้านอย่างที่ผ่านมา

เนื่องจากปัญหาในอดีต การสร้างแนวก่อสร้างป้องกันคลื่นไม่ได้มาจากความต้องการของชุมชน ภาคราชการเน้นคิดแต่ป้องกันพื้นที่กัดเซาะ รุนแรงเป็นหลัก ไปสร้างแนวกันคลื่นในที่มีการกัดเซาะรุนแรงก็จริง แต่เป็น พื้นที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ ทำไปมีแต่ทำให้พื้นที่ซึ่งชาวบ้านใช้ประโยชน์ได้รับผลกระทบรุนแรงตามมา ทำให้บ้านพักอาศัย นากุ้ง ที่ดินทำการเกษตร ป่าชายเลนแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำได้รับความเสียหาย

ดังนั้น การฟังความคิดเห็นจากประชาชนจะช่วยแก้ปัญหาได้ยั่งยืนและลดผลกระทบที่จะตามมา และหากวิธีการนี้ใช้ได้ผลดี กรมทรัพยากรทางทะเลฯจะขยายผลนำไปใช้ในพื้นที่อื่นๆต่อไป.

ชมชื่น ชูช่อ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินชมชื่น ชูช่อพื้นที่แนวชายฝั่งทะเลคลื่นลมกัดเซาะฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามันสร้างแนวป้องกันคลื่นสมศักดิ์ พิริยโยธา

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้