ข่าว
100 year

สาธิตเกษตรฯเติมเต็ม นร.มีความสามารถพิเศษ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์2 มี.ค. 2558 05:15 น.
SHARE

ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร อาจารย์ใหญ่ ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้จัดตั้งโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษขึ้นตั้งแต่ปี 2551 เพื่อให้นักเรียนที่มีความ สามารถ ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในทางที่ถูกต้อง รวมถึงค้นพบสิ่งที่ตนเองสนใจและมีความถนัด

รศ.ดร.ดารนี อุทัยรัตนกิจ ที่ปรึกษาโครงการเติมเต็มศักยภาพที่มีความสามารถพิเศษ กล่าวว่า ในระยะเริ่มต้นการดำเนินงาน ได้ส่งคณะกรรมการไปรับการฝึกอบรมจากผู้ทรงคุณวุฒิจาก University of Northern Colorado รวมทั้งศึกษาดูงานโรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในรูปแบบต่างๆในรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา โดยโครงการนี้จะกำหนดให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหลังเลิกเรียนในวันปกติ และบางกิจกรรมในวันเสาร์ช่วงเช้า รวม 36 ชั่วโมงต่อภาคเรียน

ผศ.อัจฉราพรรณ คอวณิช ประธานโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ กล่าวว่า ปลายภาคปีการศึกษา 2557 โครงการดังกล่าวได้มีการจัดการศึกษา ทั้งหมด 3 รายวิชา ได้แก่ กิจกรรมคณิตศาสตร์ (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) กิจกรรมวิทยาศาสตร์ (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) กิจกรรมภาษาอังกฤษ (ระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) และกิจกรรมโครงงานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมนักเรียนจากโครงการ ทั้งสิ้น 248 คน นอกจากนี้ ยังมีนักเรียนจากโครงการฯ เข้าร่วมแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหา อนาคต (Future Problem Solving) ที่รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา ในเดือน มิ.ย.นี้.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ศศิธร จ่างภากรโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ความสามารถพิเศษนักเรียนโครงการเติมเต็มศักยภาพที่มีความสามารถพิเศษทีมข่าวการศึกษาข่าวข่าวฉบับพิมพ์

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้