ข่าว
100 year

นิด้าโพล เผยชาวพุทธ จี้เร่งปฏิรูปพุทธศาสนา

ไทยรัฐออนไลน์1 มี.ค. 2558 13:20 น.
SHARE

นิด้าโพล เผยชาวพุทธ 52.60% จี้เร่งปฏิรูปพุทธศาสนา 77.50 % ชี้เดินธุดงค์ในเมืองเป็นกิจกรรมไม่เหมาะสม

วันที่ 1 มี.ค. ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง การปฏิรูปพุทธศาสนา กรณีศึกษาจากประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธทั่วประเทศ 1,249 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการปฏิรูปพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา 4 มี.ค.2558 อาศัยการสุ่มตัวอย่างจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก ของ “นิด้าโพล” ด้วยความน่าจะเป็นด้วยวิธีแบบเป็นระบบเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95.0 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ไม่เกิน 1.4 โดยถามถึงความคิดเห็นกับการปฏิรูปพุทธศาสนาทั้งระบบ ร้อยละ 52.60 เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ร้อยละ 24.34 เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการ แต่ ไม่เร่งด่วน ร้อยละ 19.30 ไม่มีความจำเป็นในการปฏิรูปพุทธศาสนาเลย และ ร้อยละ 3.76 ไม่ระบุ ไม่แน่ใจ

เมื่อถามต่อความเห็นกับมหาเถรสมาคมในการดำเนินงานเพื่อรักษาหลักพระธรรมวินัยและปกครองคณะสงฆ์ ร้อยละ 33.87 ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 25.30 ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 19.13 ไม่มีประสิทธิภาพเลย ร้อยละ 11.21 ไม่แน่ใจ / ไม่ระบุ และร้อยละ 10.49 มีประสิทธิภาพสูง

เมื่อถามความเห็นกับการธุดงค์ในเมือง หรือการเดินธุดงค์ธรรมชัยของวัดพระธรรมกาย ร้อยละ 77.50 เป็นกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม เพราะเป็นการจัดงานที่เอิกเกริกเกินไป ไม่ควรเดินธุดงค์ในเมือง ควรเดินในป่าหรือที่ที่ไม่ใช่ในเมือง อีกทั้งยังมีเรื่องของการบริจาคเงินเข้ามาจนกลายเป็นพุทธพาณิชย์ และไม่แน่ใจว่าต้องการอะไรจากสังคม บางครั้งการแสดงออกหรือการกระทำบางอย่างค่อนข้างบิดเบือนไปจากคำสอนของพระพุทธเจ้า ร้อยละ 13.77 เป็นกิจกรรมที่เหมาะสม เพราะมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย และถือเป็นสิทธิที่จะกระทำได้ ไม่น่าจะขัดต่อหลักของศาสนา ร้อยละ 5.84 ไม่แน่ใจ / ไม่ระบุ และร้อยละ 2.88 เฉยๆ เป็นเรื่องของวัด/พระสงฆ์ แล้วแต่ว่าจะทำกิจกรรมใดๆ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

นิด้าโพลปฏิรูปพุทธศาสนาวันมาฆบูชาพุทธศาสนามหาเถรสมาคมพุทธพาณิชย์ข่าวการเมืองข่าวไทยรัฐออนไลน์

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้