กีฬา
100 year

ปชช. พอใจผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน ชี้มีมาตรการช่วยเหลือ-แก้ปัญหา

ไทยรัฐออนไลน์1 มี.ค. 2558 10:32 น.
SHARE

ดุสิตโพล เผย ปชช. พอใจผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน ชี้มีมาตรการช่วยเหลือและแก้ปัญหาแม้ได้ผล-ไม่ได้ผล ชมบริหารงานเป็นระบบ กระทรวงต่างๆ ทำงานทิศทางเดียวกัน ส่วนจุดด้อยยังแก้ปัญหาค่าครองชีพ การศึกษาฯ ไม่ทั่วถึง

วันที่ 1 มี.ค. "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,632 คน ระหว่างวันที่ 20-28 ก.พ. 2558 พบว่า ร้อยละ 53.91 ค่อนข้างพึงพอใจการบริหารงานของรัฐบาลในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา เพราะรัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า สงบสุข ประชาชนอยู่ดีกินดี โดยร้อยละ 85.48 เห็นว่า 6 เดือนที่ผ่านมารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับประชาชน ซึ่งมีทั้งที่ได้ผลและยังไม่ได้ผล

ขณะที่ร้อยละ 83.46 เห็นว่ารัฐบาลมีการบริหารงานเป็นระบบ ซึ่งแต่ละกระทรวงทำตามนโยบาย เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนจุดเด่นของรัฐบาลในรอบ 6 เดือน พบว่า ร้อยละ 81.34 เห็นว่า รัฐบาลมุ่งมั่น ตั้งใจ พยายามแก้ไขปัญหาของประชาชน คำนึงถึงประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ ร้อยละ 73.35 เห็นว่าผู้นำเป็นทหาร มีวิธีการทำงานรวดเร็ว เป็นระบบ สั่งการเด็ดขาด และร้อยละ 65.56 เห็นว่ารัฐบาล มีมาตรการชดเชย ช่วยเหลือเกษตรกร ชาวนาชาวสวนยาง

สำหรับจุดด้อยของรัฐบาลในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 82.11 เห็นว่ารัฐบาลแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนยังไม่ทั่วถึง เช่น ค่าครองชีพ การศึกษา ยาเสพติด ร้อยละ 75.92 เห็นว่ารัฐบาลไม่มีการตรวจสอบ ทำงานแบบรวบอำนาจ ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ ร้อยละ 84.93 ฝากถึงรัฐบาลให้กระจายรายได้สู่ประชาชน แก้ปัญหาปากท้อง ช่วยเหลือเกษตรกร ร้อยละ 83.27 ฝากให้รัฐบาลเร่งปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย ในขณะที่ผลงานของรัฐบาลที่ประชาชนประทับใจพบว่า ร้อยละ 87.25 ประทับใจที่รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกร จ่ายเงินจำนำข้าว เยียวยาชาวสวนยาง และ ร้อยละ 81.00 ประทับใจการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภาครัฐและเอกชน ส่วนกระทรวงกลาโหมเป็นกระทรวงที่ประชาชนพอใจการทำงานมากที่สุด ร้อยละ 74.51 รองลงมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 72.18

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สวนดุสิตโพลประชาชนรัฐบาลผลงานรัฐบาลรอบ6เดือนพัฒนาประเทศชาติข่าวการเมืองข่าวไทยรัฐออนไลน์

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้