8 รอบ..พ่อแก่แสงบ้านตรัง หลีกรบรา..ด้วย 8 มหาเศรษฐี

ข่าว

  8 รอบ..พ่อแก่แสงบ้านตรัง หลีกรบรา..ด้วย 8 มหาเศรษฐี

  ก้อง กังฟู

   1 มี.ค. 2558 05:01 น.

   เหรียญหลวงปู่ทวด 8 รอบมหาเศรษฐี.

   มายอ...ตามภาษายาวีหมายถึง “ต้นมะตูม”

   และ...นามนี้ เป็นชื่อของอำเภอหนึ่งของจังหวัดปัตตานี ซึ่งอยู่ในปริมณฑล 3 จังหวัดภาคใต้ ท่ามกลางระลอกคลื่นของความไม่สงบที่แผ่ขยายครอบคลุม ตามเขตแนวชายแดน....โดยมิรู้ว่าอีกนานเท่าใดภัยที่คุกคามเหล่านี้จะมลายเสื่อมสลายไป....

   O O O

   พ่อแก่เจ้าแสง เจ้าอาวาสวัดบ้านตรัง.
   พ่อแก่เจ้าแสง เจ้าอาวาสวัดบ้านตรัง.

   คาบเวลาที่ผ่าน นานนับศตวรรษถึงปัจจุบัน ชาวอำเภอมายอเกือบทุกพื้นที่นับถือศาสนาอิสลาม ส่วนที่เหลือราวๆ 200 กว่าหลังคาเรือนเป็นพุทธ ซึ่งทั้งหมด อยู่ร่วมกันโดยกัลยาณมิตร ด้วยความสงบสุขตามหลักธรรมและ เนื้อธรรมคำสอนของทั้ง 2 บรมศาสดา ให้ทุกผู้มีจิตเมตตาเอื้ออารีต่อกันและกัน....สร้างปัจจัยสู่ สันติสุข...

   ท่ามกลาง สุเหร่าของชาวมุสลิมมากกว่า 100 แห่ง ตามภาวะของความศรัทธาเลื่อมใส ที่แผ่กระจายของ อิสลามิกชน มีวัดไทยพุทธโผล่ขึ้น 2 จุด คือ วัดมาลีนิเวศน์ (วัดมายอ) กับ วัดประเวศน์ภูผา (วัดบ้านตรัง) เป็นการเฉลี่ยดุลถ่วงในสังคมแห่งมิตรภาพ...

   O O O

   วัดบ้านตรัง ตำบลตรัง...สร้างขึ้นราวๆต้นกรุงรัตนโกสินทร์ (ประมาณ 200 ปี) เดิมเคย เป็นสถานที่รวบรวมวัฒนธรรม สรรพวิชาและไสยศาสตร์เพื่อถ่ายพลัง ให้ชาวบ้านมีไว้ปกป้องถิ่นฐานบ้าน เรือน ยามมีภัยมีศึกมารุกราน ต่อมาในระยะหนึ่ง สถานการณ์ต่างๆก็ค่อยๆบรรเทา บรรยากาศแห่งความหวาดระแวงจึงคลาย

   พ่อแก่เจ้าแสงกับศิษยานุศิษย์วันเททอง.
   พ่อแก่เจ้าแสงกับศิษยานุศิษย์วันเททอง.

   อิทธิพลของพราหมณ์ ซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ ผนวกกับ ความเชื่อในไสยศาสตร์ เป็นทุนเดิม จึงเกิดการเชื่อมต่อเหนี่ยวนำในการฟื้นศาสตร์ การเสกแป้งผัดหน้าเสกเครื่องทรง เครื่องประดับ ฯลฯ ซึมแทรกสู่ศรัทธา...

   ..วัดบ้านตรังจึงยังเข้มขลัง แม้มิใช่เรื่องอยู่ยงคงกระพันดั่งในอดีต ก็มั่นคงในเมตตามหานิยม...

   O O O

   .....ศาสนสถานแห่งบ้านตรัง ได้สืบสานไสยและจิตสาธารณะจากรุ่นสู่รุ่น ถึงปัจจุบันยังเชื่อมความสัมพันธ์ ชุมชน 100 กว่าหลังคาเรือนรอบวัดให้ผ่อนคลายความวิตกกังวล แม้นว่ารอบข้างจะมีความไม่สงบรายวัน วันละหลายๆครั้ง ท่ามกลางเสียงปืน เสียงระเบิด ควันไฟ เสียงร่ำไห้ร้องระงมจากผู้สูญเสียของอำเภอข้างเคียงรอบๆทิศทาง..

   โดย...ชาวตำบลบ้านตรังศรัทธาเลื่อมใสว่าพลังอันเร้นลับ ของพระเครื่อง วัตถุมงคลและมนต์คาถาแผ่อิทธิฤทธิ์ให้ พวกเขารอดพ้น อันตรายจากหลากหลายสถานการณ์ได้ อย่างเป็นปาฏิหาริย์ นั้น มันเป็น มหัศจรรย์จากเครื่องรางของขลังแห่งวัดบ้านตรัง.!!

   O O O

   พระครูมงคลประภาต “แสงจันสุวัณโณ” ซึ่งชาวบ้านมักเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า “พ่อแก่เจ้าแสง” เจ้าอาวาสวัดบ้านตรังรูปปัจจุบัน เป็นอริยสงฆ์รูปหนึ่งที่ได้รับแรงศรัทธาว่าเป็น เกจิอาจารย์ที่เข้มขลังในพลังของศาสตร์แห่งวิชาอาคม มิยิ่งหย่อนไปกว่าเจ้าอาวาสรูปใดๆในอดีต

   ทางเข้าวัดบ้านตรัง.
   ทางเข้าวัดบ้านตรัง.

   เจ้าอาวาสรูปนี้เป็นคนบ้านตรังโดยกำเนิด เกิดเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2462 พออายุครบ 21 ปี หลังผ่านการเกณฑ์ทหาร ก็เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ณ พัทธสีมาวัดบ้านตรัง ตั้งแต่วันนั้นมาถึงปัจจุบันปีนี้เป็นพรรษาที่ 74 และอายุครบ 96 ปี นับว่าเป็น อริยสงฆ์ที่พรรษาสูงที่สุดและอายุมากรูปหนึ่งของ 3 จังหวัดชายแดนใต้....

   O O O

   พ่อแก่เจ้าแสง...เป็นศิษย์ พ่อท่านทองก้อน วัดตะเคียนทอง ซึ่งเป็นทั้งพระอุปัชฌาย์และอาจารย์ถ่ายทอดทั้งปริยัติธรรม วิปัสสนากรรมฐานและไสยวิชาอาคม การเรียกสูตร ลงอักขระ เลขยันต์ ลงสูตรลบผงวิเศษและ มหาธาตุวัตถุ อาถรรพณ์ในตำราพิชัยสงคราม

   หนุมานนั่งตอถือกระบอง.
   หนุมานนั่งตอถือกระบอง.

   ......โดยเป็นศิษย์ผู้พี่ของ พ่อท่านหวาน (พระครูสุวรรณโสภิต) แห่งบ้านลานควาย ซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ ผู้เข้มขลัง เมื่อพ่อท่านหวานดับขันธ์ กระแสความศรัทธาต่อพ่อแก่เจ้าแสงยิ่งเพิ่มเป็นทวีคูณจนได้รับความเลื่อมใสว่าเป็น ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์พุทธาคมตามตำรับเมืองใต้โบราณ..!!

   .....มิใช่จะได้รับความเลื่อมใสเฉพาะชาวพุทธรอบๆวัดเท่านั้น ชาวมุสลิมที่อยู่ใกล้อาณาบริเวณก็มิได้แสดงความรังเกียจแต่อย่างใด กลับให้ความร่วมมือหากกิจใดมิขัดต่อบทบัญญัติฯ...

   O O O

   กาลแห่งอายุ ครบ 96 ปี ของพ่อแก่เจ้าแสง ถือว่าเป็น มงคลอันดีแห่งชีวิตที่ยืนยาวครบ 8 รอบ (เลข 8 หมายถึงความร่ำรวย) เหล่าศิษยานุศิษย์จึงร้องขอให้อาจารย์สร้างวัตถุมงคลขึ้นมาเป็นอนุสรณ์ เพื่อให้ ศิษย์ทั้งหลายซึ่งศรัทธาเลื่อมใสได้นำติดแขวนไปเป็นสิริมงคล กับตนเอง

   ชาวบ้านเลื่อมใสร่วมพิธีกรรมทางศาสนา.
   ชาวบ้านเลื่อมใสร่วมพิธีกรรมทางศาสนา.

   ...มิใช่สร้างความเข้มขลังในการรบราฆ่าฟัน แต่เพื่อโชคลาภ แคล้วคลาด เสน่ห์ มหานิยม...

   ด้วยจิตเมตตา....พ่อแก่เจ้าแสงจึงอนุญาต โดยสร้างเป็นที่ระลึก “รุ่น 8 รอบ มหาเศรษฐี”ซึ่งมีรูปลักษณ์เป็น เหรียญหลวงปู่ทวด กับรูปหล่อหนุมาน (ทหารเอกของพระนารายณ์ในอวตารเป็นพระราม) นั่งตอถือกระบอง (กระบองเป็นตะกรุด) ด้วยจำนวนที่จำกัด...เพื่อศิษยานุศิษย์มิใช่เป็นพุทธพาณิชย์..!!

   O O O

   การสร้าง วัตถุมงคล ณ วัดบ้านตรัง ครั้งนี้ ถือฤกษ์ วันครบ 96 ปี พ่อแก่เจ้าแสง (7 กุมภาพันธ์ 2558) กดพิมพ์เททอง และด้วยเป็นรอบปีอายุ 8 รอบจึงเอาวันที่ 8 มีนาคมทำพิธีเทวา ตามฤกษ์ของจันทรคติเป็นวันอาทิตย์ธงชัย แรม 4 ค่ำ เดือน 4 อันเป็นช่วง ดาวจันทร์เสวยหัสตะ ภูมิปาโลฤกษ์ต่อด้วยเทศาตรีฤกษ์

   ....พระเกจิอาจารย์ชื่อดังในปัตตานี 8 รูป ทำพิธีพุทธาภิเษกประจำ 8 ทิศ ครบถ้วนตามตำราแล้วเสร็จดับเทียนชัยจึงจะ เบิกฤกษ์จ่ายแจกผู้เลื่อมใส...

   8 รอบมหาเศรษฐี....จะศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังขนาดไหน นั่นก็แล้วแต่พลังศรัทธา..!!   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18:04 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์