ข่าว
100 year

เขาว่า..."เลือกตั้งโดยอ้อม"

ลิขิต จงสกุล1 มี.ค. 2558 05:01 น.
SHARE

ใกล้จะเรียบร้อยร่างรัฐธรรมนูญฉบับ“เลือกตั้งโดยอ้อม”ท่ามกลางเสียงคัดค้านกันตรึมที่มาของ “วุฒิสภา” จุดประเด็นให้เกิดปัญหาแน่ หรือว่าจะเปิดทางเพื่อให้รัฐธรรมนูญไม่ผ่านก็มองได้

ข่าว “เขย่าขวด” สุดสัปดาห์นี้อีกไม่นานการออกแบบรัฐธรรมนูญร่างแรกก็คงจะเสร็จเรียบร้อย หลังจาก กมธ.ยกร่างเร่งมือเพื่อให้เสร็จเรียบร้อย

เมื่อเสร็จแล้วก็จะส่งให้ สปช.–ครม.– คสช. นำไปพิจารณาว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ จะมีข้อเสนออะไร เพื่อให้มีการแก้ไขในประเด็นไหนกันบ้าง

จากนั้นก็จะส่งกลับมาให้ กมธ.พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

หากไม่มีการแก้ไขก็จะส่งให้ สปช.ลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ หรือถ้า กมธ.ฟังเสียงหรือข้อเสนอแนะก็จะมีการแก้ไขกันใหม่

แล้วให้ สปช.ลงมติว่าจะเอาหรือไม่เอา

ถ้าไม่เอาด้วยก็จบเห่...ตกไปก็ต้องเริ่มกระบวนการกันใหม่ สปช.ก็จะต้องถูกยุบ กมธ.ยกร่างก็เช่นเดียวกัน

จากนั้น คสช.ก็ต้องเริ่มกระบวนการแต่งตั้งให้เข้ามาทำหน้าที่แทน

จากการออกแบบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตาม กมธ. ตั้งธงเอาไว้ดูเหมือนจะมีการพูดถึงกันหลายประเด็น

แม้กระทั่งประเด็นที่นายกฯหากถูกลงมติไม่ไว้วางใจ ก็จะต้องยุบสภาในทันทีแล้วเลือกตั้งกันใหม่ ตรงนี้แม้ว่าจะเป็นการป้องกันไม่ให้มีการเสนอชื่อนายกฯคนใหม่ในพรรคเดียวกัน

เมื่อนายกฯถูกไม่ไว้วางใจ ก็ควรจะไปกันทั้งหมด

แต่อีกมุมหนึ่งก็คือถ้านายกฯถูกมติไม่ไว้วางใจแล้วต้องยุบสภา แบบนี้ฝ่ายค้านจะไปยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจทำไม

เพราะพวกเขาก็ต้องยุบสภาตกงานไปด้วย

ที่มีเสียงคัดค้านกันมากโดยเฉพาะที่มาของสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 200 คน ที่เรียกกันว่า “เลือกตั้งโดยอ้อม”

ห้ามเรียก “ลากตั้ง” เด็ดขาดเดี๋ยวมีนํ้าโห...!?

คือจะให้อดีตนายกฯเลือกกันเอง อดีตผู้นำทหารเลือกกันเอง อดีตข้าราชการระดับปลัดเลือกกันเอง อดีตหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเลือกกันเอง ผู้แทนองค์กรวิชาชีพหรืออาชีพที่มีกฎหมายจัดตั้งเลือกกันเอง

ตัวแทนจากองค์กรด้านการเกษตร แรงงาน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรต่างๆ เลือกกันเอง

ผู้ทรงคุณวุฒิในหลายๆด้าน เช่น การเมือง ความมั่นคง การบริหารราชการแผ่นดิน กระบวนการยุติธรรม ปราชญ์ชาวบ้าน ผ่านกระบวนการคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหา สมัชชาพลเมืองและองค์กรท้องถิ่น

มีอำนาจมากกว่าเดิมหลายเท่า เช่น เสนอกฎหมายได้โดย ส.ว. จำนวน 40 คน กลั่นกรองรายชื่อรัฐมนตรีก่อนที่จะโปรดเกล้าฯ

การแต่งตั้งปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าราชการระดับสูงก็ต้องเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาด้วย

แม้ว่าถ้าวุฒิสภาเห็นว่ารายชื่อคนไหนไม่เหมาะสม แต่นายกฯยังแต่งตั้งได้ เพียงแต่นายกฯจะต้องรับผิดชอบ

แต่ถ้าวุฒิสภา “ร้องยี้” คนไหน ก็คงจะทำให้นายกฯลำบากใจไม่น้อย

รัฐมนตรีคนไหนโดน ก็คงจะทำงานได้ยากลำบาก

เหนืออื่นใดประเด็นสำคัญก็คือวุฒิสภาในรูปแบบนี้ไม่ได้ยึดโยงกับประ-ชาชนแม้แต่น้อย จึงทำให้เสียงคัดค้านตรึมไปหมด

พูดง่ายๆว่าเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบเท่านั้น

เหตุผลที่ กมธ.ออกแบบที่มาของวุฒิสภาในลักษณะนี้ก็คงเป็นเพราะต้องการแก้ไขปัญหาการเมืองที่ผ่านมา โดยลดอำนาจ “นักการเมือง” ที่มาจากการเลือกตั้ง

เชื่อว่า “วุฒิสภา” ในรูปแบบนี้จะแก้ปัญหาได้

คนอื่นๆกลับเชื่อว่าเป็นการให้ “อำนาจ” ข้าราชการมากกว่า!!!

“ลิขิต จงสกุล”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สับรางวันอาทิตย์ลิขิต จงสกุลแก้ไขรัฐธรรมนูญเลือกตั้งโดยอ้อมคัดค้านที่มาวุฒิสภาสปช.ครม.คสช.ส.ว.ลากตั้ง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้