วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศาล ปค. ยกฟ้อง 'ผอ.มวย' เหตุไม่ถอนใบอนุญาตกรรมการศึกเกียรติเพชร ปี 53

ศาลปกครองกลางพิพากษา ชี้ ผอ.สำนักงานคณะกรรมการมวย ปฏิบัติโดยชอบที่ไม่เพิกถอนใบอนุญาตกรรมการธนาชัย ที่ไล่ เฉลิมเดช ส.ตะวันรุ่ง ลงจากจากเวทีศึกเกียรติเพชร7สี จ.ภูเก็ต ในข้อหาชกไม่สมศักดิ์ศรี เมื่อปี53...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 ก.พ. ศาลปกครองกลาง ยกฟ้องคดีที่นายศักดา ปลื้มจิตต์ หัวหน้าค่ายมวยลูกนาวี และนายธีระพงศ์ ดี หรือ เฉลิมเดช ลูกนาวี (ส.ตะวันรุ่ง) นักกีฬามวยไทย ยื่นฟ้องการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) สำนักงานคณะกรรมการมวย (สคม.)  ผอ.สำนักงานคณะกรรมการมวย (ผอ.สคม.) และนายธนาชัย จำนง กรรมการผู้ตัดสินบนเวทีการแข่งขันชกมวยระหว่าง เฉลิมเดช ลูกนาวี (ส. ตะวันรุ่ง) กับนิลมงคล แก่นนรสิงห์ ในการแข่งขันชกมวยรายการศึกเกียรติเพชร 7 สี เวทีมวยบางลา จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 23 ต.ค.2553 ต่อศาลปกครองว่า กกท. สคม. และ ผอ.สคม. ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบที่ไม่ดำเนินการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตกรรมการมวย หรือสั่งพักใบอนุญาตกรรมการมวยของนายธนาชัย จำนง ที่ตัดสินสั่งยุติการแข่งขันชกมวย และได้ให้เฉลิมเดช ลูกนาวี (ส.ตะวันรุ่ง) ลงจากเวทีในยกที่ 3 โดยกล่าวหาว่า เฉลิมเดชชกไม่สมศักดิ์ศรีต่อหน้าผู้ชม โดยไม่สุจริต ขาดคุณธรรมและจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง ทั้งที่เฉลิมเดชได้รับบาดเจ็บจากการชกมวยที่บริเวณลำตัวและหัวไหล่ขวาอย่างแรงจนล้มลงและไม่สามารถทำการชกมวยต่อไปได้ ทำให้นายศักดา และเฉลิมเดช เสียหาย


ทั้งนี้ ศาลปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า ผอ.สคม.ในฐานะนายทะเบียนกีฬามวย ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามที่ พ.ร.บ.กีฬามวย พ.ศ.2542 และระเบียบคณะกรรมการกีฬามวย ว่าด้วยระเบียบและกติกาสำหรับการแข่งขันกีฬามวย พ.ศ.2545 กำหนดโดยพิจารณาข้อเท็จจริงตามหนังสือขอความเป็นธรรมของนายศักดาแล้ว และเห็นว่า คณะอนุกรรมการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินกีฬามวย ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดสินกีฬามวยได้พิจารณาจากเทปบันทึกการแข่งขัน ส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันว่า เฉลิมเดช ไม่ได้โดนนิลมงคล แก่นนรสิงห์ ชกอย่างร้ายแรงก่อนล้มลง ตามที่นายศักดาอ้างในคำร้องเรียน  เมื่อ ผอ.สคม.มีหนังสือที่ สคม. 5110.3.1/273 ลงวันที่ 18 พ.ค.2554 แจ้งให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายทราบว่า นายธนาชัย จำนง ไม่มีความผิด ส่วน เฉลิมเดช มีเหตุให้สมควรยกโทษ เนื่องจากได้อาการบาดเจ็บก่อนขึ้นชก จึงเป็นการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยตามกฎหมาย ไม่อาจรับฟังได้ว่า ผอ.สคม.ละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายและกระทำละเมิดต่อนายศักดา และเฉลิมเดชแต่อย่างใด ดังนั้น กกท.ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของ ผอ.สคม. จึงไม่ต้องรับผิดและไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับนายศักดา และ เฉลิมเดช พิพากษายกฟ้อง.

ศาลปกครองกลางพิพากษา ชี้ ผอ.สำนักงานคณะกรรมการมวย ปฏิบัติโดยชอบที่ไม่เพิกถอนใบอนุญาตกรรมการธนาชัย ที่ไล่ เฉลิมเดช ส.ตะวันรุ่ง ลงจากจากเวทีศึกเกียรติเพชร7สี จ.ภูเก็ต ในข้อหาชกไม่สมศักดิ์ศรี เมื่อปี53... 27 ก.พ. 2558 16:45 27 ก.พ. 2558 17:12 ไทยรัฐ