วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขนส่ง คุมเข้ม รถโดยสารดัดแปลงขนต่างด้าว ฝ่าฝืนยึดใบอนุญาต

กรมการขนส่งฯ กำหนดมาตรการคุมเข้ม การตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะ หากพบรถโดยสารดัดแปลง ลักลอบแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย ฝ่าฝืนจับติดคุก ถอนใบอนุญาตประกอบการ...

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 58 นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวอย่างผิดกฎหมายเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยผู้ลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมือง ได้พยายามหาช่องทางในการหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่บ้านเมือง โดยเฉพาะการใช้รถโดยสารสาธารณะประเภทต่างๆ เป็นพาหนะในการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าว

ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่า มีการดัดแปลงบริเวณห้องเก็บสัมภาระของรถโดยสารสาธารณะหรือรถบัส โดยใช้พื้นที่เก็บสัมภาระด้านล่างใต้พื้นห้องโดยสารเป็นช่องลับสำหรับให้แรงงานต่างด้าวหลบซ่อน เพื่อลักลอบเข้าเมือง ดังนั้น ขนส่งทางบก จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและตรวจสอบพฤติกรรมของผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน ทั้งพนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร นายสถานี โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานตรวจสภาพรถ ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสภาพ รถโดยสารสาธารณะ มิให้มีการดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบของรถ ให้แตกต่างไปจากที่จดทะเบียนไว้ โดยเฉพาะต้องไม่มีช่องทางเดิน หรือช่องว่าง ระหว่างห้องโดยสารกับห้องเก็บสัมภาระ ซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบตัวถังรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร

ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบ จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 78 ห้ามมิให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถโดยมิได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับสูงสุด 5,000 บาท และหากไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด อาจถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวอย่างผิดกฎหมาย เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยผู้ลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมือง ได้พยายามหาช่องทางในการหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่บ้านเมือง โดยเฉพาะการใช้รถโดยสารสาธารณะประเภทต่างๆ เป็นพาหนะในการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าว เช่น การจ้างเหมารถตู้โดยสารสาธารณะ หรือกระทั่งล่าสุด มีการตรวจสอบพบการดัดแปลงบริเวณห้องเก็บสัมภาระของรถโดยสารสาธารณะหรือรถบัส โดยใช้พื้นที่เก็บสัมภาระด้านล่างใต้พื้นห้องโดยสารเป็นช่องลับ สำหรับให้แรงงานต่างด้าวหลบซ่อน

ดังนั้น ขนส่งทางบก จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและตรวจสอบพฤติกรรมของผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร นายสถานี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พนักงานตรวจสภาพรถ ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสภาพรถโดยสารสาธารณะ มิให้มีการดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถให้แตกต่างไปจากที่จดทะเบียนไว้ โดยเฉพาะต้องไม่มีช่องทางเดินหรือช่องว่างระหว่างห้องโดยสารกับห้องเก็บสัมภาระ ซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบตัวถังรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร และหากตรวจสอบพบจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 78 ห้ามมิให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถโดยมิได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับสูงสุด 5,000 บาท และหากไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด อาจถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

นายธีระพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด ตรวจสอบและกำชับให้ผู้ประกอบการขนส่ง ปฏิบัติตามกฎกระทรวงอย่างเคร่งครัด และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด ตั้งจุดตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะที่วิ่งรับส่งผู้โดยสารจากจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน

นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้นายสถานีและผู้ตรวจการขนส่ง ตรวจสอบพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลต้องสงสัย ภายในสถานีขนส่งและพื้นที่โดยรอบ เพื่อป้องกันมิให้กลุ่มบุคคลใดๆ ใช้พื้นที่บริเวณสถานีขนส่งกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงเข้มงวดตรวจสอบพฤติกรรมของบริษัทผู้ประกอบการ พนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร พนักงานขายตั๋ว ไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย หากพบพฤติกรรมน่าสงสัย ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายดังกล่าว กรมการขนส่งทางบกจะส่งตัวผู้กระทำความผิดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายทันที.

กรมการขนส่งฯ กำหนดมาตรการคุมเข้ม การตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะ หากพบรถโดยสารดัดแปลง ลักลอบแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย ฝ่าฝืนจับติดคุก ถอนใบอนุญาตประกอบการ ... 27 ก.พ. 2558 16:22 27 ก.พ. 2558 18:53 ไทยรัฐ