วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กมธ. ถกตัด ม.189 ออก อ้างอำนาจนายกฯ-รบ. บังคับใช้ได้อยู่แล้ว

กมธ. ถกพิจารณาแล้ว 291 มาตราตัด ม.189 กรณีนายกฯ จำเป็นใช้กลไกพิเศษสั่งการออก เลิศรัตน์เผยกรณีระบุให้อำนาจนายกฯ-รัฐบาลไม่ควรบัญญัติไว้

วันที่ 27 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนอกสถานที่วันที่ 5 มีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการฯเป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาไป 291 มาตราแล้ว โดยที่ประชุมได้ตัดมาตรา 189 กรณีมีความจำเป็นในการรักษาเอกราชและป้องกันการทำลายประชาธิปไตยและราชบัลลังก์ ให้นายกรัฐมนตรี มีอำนาจใช้กลไกพิเศษสั่งการ ยับยั้งไม่เหตุดังกล่าวเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือนอกราชอาณาจักร จะให้อำนาจนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีทั้งคณะมีอำนาจใช้มาตรการที่จำเป็นในการจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวได้ หลังจากที่มีการหารือกันอย่างเป็นทางการกับประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และศาลรัฐธรรมนูญแล้ว

พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช โฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า คณะกรรมาธิการฯ มองว่ามาตรานี้เป็นการให้อำนาจกับนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลมากเกินไป เพราะอำนาจที่มีอยู่ตามกฎหมาย ทั้ง พ.ร.บ.ความมั่นคง กฎหมายฉุกเฉิน กฎอัยการศึกต่างๆ สามารถนำมาบังคับใช้อยู่แล้ว จึงเห็นว่าไม่ควรที่จะบัญญัติไว้

ส่วนกรณีที่กังวลว่า อาจจะมีการชุมนุมจนไม่สามารถควบคุมได้นั้น ต้องถนอมทั้งสองฝ่าย หากให้อำนาจรัฐบาล ทำให้ประชาชนจำนวนมากที่คัดค้านจะเป็นอย่างไร ซึ่งต่อจากนี้จะมีกฎหมายชุมนุมอยู่แล้ว ในอนาคตการชุมนุมก็จะทำได้ยากขึ้น ยกเว้นแต่ประชาชนร่วมใจออกมาพร้อมกันเป็นแสนเป็นล้านคน ถึงตอนนั้นไม่ว่าจะมีกฎหมายอะไร ก็คงทำได้ยาก มีแต่จะทำให้เกิดการนองเลือดมากขึ้น

ดังนั้นในสังคมไทย อะไรที่ไม่ทำให้เสียเลือดเนื้อ เป็นสิ่งที่วิเศษที่สุด โดยจะเห็นว่าทุกครั้งจะมีการยุติเหตุการณ์รุนแรงที่ทำให้การสูญเสียคนน้อยที่สุด น่าจะดีกว่าการให้อำนาจผู้หนึ่งผู้ใดจนเกินไป แล้วสามารถอ้างอิงได้ว่าเป็นการกระทำที่ไม่ผิดกฎหมาย

นอกจากนี้ บทบัญญัติรัฐธรรมนูญยังกำหนดให้เมื่อคณะรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่ง จะให้ปลัดกระทรวงของแต่ละกระทรวงรักษาราชการแทนรัฐมนตรีกระทรวงนั้น และให้ปลัดทุกกระทรวงที่รักษาราชการแทนรัฐมนตรี ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่คณะรัฐมนตรีจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ และเลือกปลัดกระทรวงคนหนึ่งมาปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี

กมธ. ถกพิจารณาแล้ว 291 มาตราตัด ม.189 กรณีนายกฯ จำเป็นใช้กลไกพิเศษสั่งการออก เลิศรัตน์เผยกรณีระบุให้อำนาจนายกฯ-รัฐบาลไม่ควรบัญญัติไว้ 27 ก.พ. 2558 16:00 27 ก.พ. 2558 17:27 ไทยรัฐ