วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'เอสซีบี' ควัก 1.5 พันล้าน จ่าย สจล. รับมีพนักงานร่วมทุจริต

บรรลุข้อตกลง! ไทยพาณิชย์ ยอมจ่าย สจล. ในวงเงิน 1,500 ล้านบาท หลังพบพนักงานแบงก์มีส่วนเกี่ยวข้องทุจริต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของทั้ง 2 สถาบัน พร้อมให้ความร่วมมือ ตร. จับกุมผู้กระทำผิดมาลงโทษ 

วันที่ 27 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้ร่วมกันแถลงข่าว ถึงกรณีการบรรลุข้อตกลงร่วมกัน โดยธนาคารไทยพาณิชย์จะให้เงินเพื่อดูแลความเสียหายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท แก่ สจล. ตามมูลค่าความเสียหาย ที่ทาง สจล. ได้ประเมินไว้ แต่หากในที่สุดมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า สจล. มีความเสียหายที่แท้จริงน้อยกว่าวงเงินข้างต้น สจล. จะจ่ายคืนส่วนต่างให้แก่ธนาคาร โดยข้อตกลงนี้จะไม่กระทบต่อการดำเนินคดีอาญากับกลุ่มผู้ทุจริต โดยยืนยันให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินคดีจนถึงที่สุด 

ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "การที่ธนาคารไทยพาณิชย์ให้เงินเพื่อดูแลความเสียหายแก่ สจล. ในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาทในครั้งนี้นั้น ธนาคารยึดหลักธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคม ซึ่งกรณีนี้ได้ปรากฏว่า มีพนักงานของธนาคารมีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริต ธนาคารจึงแสดงความรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ สจล. ธนาคารเห็นว่า หากปล่อยให้เรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างสถาบันยืดเยื้อต่อไป จะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อทั้ง 2 สถาบัน และอาจส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งในภาคเศรษฐกิจและการศึกษาของประเทศ เพราะธนาคารเป็นหนึ่งในสถาบันหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เช่นเดียวกับ สจล. ที่เป็นหนึ่งในสถาบันหลักด้านการศึกษาทั้ง 2 สถาบัน จึงเห็นพ้องกันให้ดำเนินการยุติเรื่องโดยเร็ว ส่วนเรื่องการเอาผิดตามกฎหมายก็ให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยทั้ง 2 สถาบัน พร้อมจะสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างดีที่สุด เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม”

ด้าน ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า สถาบันขอขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในการแสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทั้ง สจล. และธนาคารไม่ต้องการที่จะให้เกิดขึ้นอีก โดยในส่วนของ สจล. แล้วต้องถือว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่จะต้องรีบดำเนินการป้องกันและแก้ไขอย่างเร่งด่วน ในส่วนของการบริหารจัดการทางด้านการเงินของ สจล. ก็จะมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น ทุกกระบวนการในการทำธุรกรรมทางด้านการเงินสามารถตรวจสอบได้ ด้านคดีความ สจล. ก็จะให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายอย่างเต็มที่ เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดให้ถึงที่สุด และเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปด้วยความถูกต้องและยุติธรรมกับทุกฝ่าย

บรรลุข้อตกลง SCB ยอมจ่ายประกัน 1.5 พันล้าน สจล.

ธนาคารไทยพาณิชย์ แถลงบรรลุข้อตกลง ร่วมกับ สจล.

ไทยพาณิชย์ พร้อมจ่ายเงินประกัน 1.5 พันล้าน แก่ สจล. แต่หากพบความเสียหายน้อยกว่า ทาง สจล. ต้องจ่ายเงินส่วนต่างคืน

ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ตอบข้อซักถามผู้สื่อข่าวเบื้องต้น สจล. ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความสำคัญกับคดีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ สจล. และเห็นความสำคัญของสถาบันการศึกษา ที่มีหน้าที่หล่อหลอมเยาวชนของชาติ ให้เป็นผู้มีความรู้เพื่อนำไปพัฒนาประเทศ ซึ่ง สจล. ก็จะนำเงินจำนวนดังกล่าวของ สจล.มาเพิ่มความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการและด้านการบริหารในส่วนต่างๆ ของสถาบันต่อไป

บรรลุข้อตกลง! ไทยพาณิชย์ ยอมจ่าย สจล. ในวงเงิน 1,500 ล้านบาท หลังพบพนักงานแบงก์มีส่วนเกี่ยวข้องทุจริต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของทั้ง 2 สถาบัน พร้อมให้ความร่วมมือ ตร. จับกุมผู้กระทำผิดมาลงโทษ 27 ก.พ. 2558 12:38 27 ก.พ. 2558 16:11 ไทยรัฐ