วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เครือข่ายพลังงานฯ ยื่นนายกฯ ให้ 'ปานเทพ–ประสงค์' นั่ง กก.ภาครัฐ-ปชช.

เครือข่ายพลังงานฯ ยื่นนายกฯ ให้ 'ปานเทพ–ประสงค์' นั่ง กก.ภาครัฐ-ปชช.

  • Share:

เครือข่ายพลังงานฯ ยื่นนายกฯ ใส่ชื่อ "ปานเทพ – ประสงค์" นั่ง กก.ภาครัฐและภาคปชช. หลังถูกตัดทิ้ง พร้อมเสนอตั้งคณะทำงานร่วม 3 ชุดคู่ขนาน

วันที่ 27 ก.พ. ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ทำเนียบรัฐบาล ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี และนายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อเสนอให้มีการตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคประชาชน 3 คณะ ทำงานคู่ขนานกันไปกับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคประชาชน ซึ่งรัฐบาลแต่งตั้งก่อนหน้านี้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ครอบคลุมทุกประเด็น ทั้งความเป็นธรรมต่อการจัดสรรทรัพยากร การแก้ไขกฎหมาย การจัดการแปลงปิโตรเลียมที่จะสิ้นสุดสัมปทานและแปลงปิโตรเลียมใหม่ข้างเคียงแปลงที่ดำเนินการผลิตแล้วในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ขอเสนอชื่อ นายปานเทพ และ น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ เข้าไปเป็นคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคประชาชน ตามที่ภาคประชาชนเสนอชื่อไปตอนแรก แต่กลับไม่มีรายชื่อดังกล่าว โดยไม่อยากให้ภาครัฐแทรกแซงการกำหนดตัวแทนของภาคประชาชน เพราะเป็นการทำลายบรรยากาศความจริงใจในการเจรจาหาทางออก เพื่อการปฏิรูปพลังงานได้ ซึ่งเครือข่ายฯ จะมอบหมายนายปานเทพ เป็นผู้ประสานกับภาครัฐในการดำเนินการตามมติดังกล่าว

ทั้งนี้ มีนายกมล สุขสมบูรณ์ ที่ปรึกษา รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนรับหนังสือ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้