วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปชช. ชี้ ผลงาน คสช. 9 เดือน ลดเหลือ 8.17 จาก 8.82

ดุสิตโพล ชี้ ปชช. เผยผลงานภาพรวม 9 เดือน คสช.มุ่งแก้ปัญหาปากท้อง แต่ยังไม่ดีขึ้น หวังพัฒนาให้ดีขึ้น วอนเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ-ส่งเสริมลงทุนส่งออก คะแนนลดเหลือ 8.17 จาก 8.82

วันที่ 27 ก.พ. “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการประเมินผลงาน 9 เดือน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หลังจากทำหน้าที่บริหารประเทศ เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2557 ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 9 เดือน โดยสำรวจจากประชาชน 1,812 คน ระหว่างวันที่ 20-26 ก.พ. 2558

ผลสำรวจภาพรวม ประชาชนคิดเห็นอย่างไร มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาโดยเฉพาะเรื่องปากท้อง แต่ยังไม่สามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้ 85.87% ดูแลควบคุมสถานการณ์บ้านเมืองให้สงบเรียบร้อย ภายใต้การประกาศกฎอัยการศึก 79.19% ประชาชนมีความหวังว่า คสช.จะช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาบ้านเมืองให้ดีขึ้น 72.34%

สำหรับ “จุดเด่น” ของ คสช.ที่บริหารประเทศ ครบ 9 เดือน อันดับ 1 การจัดระเบียบสังคม ปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล 34.53% อันดับ 2 แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เร็ว การบริหารงานที่เด็ดขาด ชัดเจน 33.93% อันดับ 3 มีการชี้แจงข่าวสาร ผลการทำงานให้ประชาชนได้รับรู้อย่างต่อเนื่อง 31.54%

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของ คสช. อันดับ 1 สภาพเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น ความเป็นอยู่ของประชาชนยากลำบาก ค่าครองชีพสูง 61.21% อันดับ 2 คนในสังคมยังขาดความปรองดอง กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับ คสช. มีการเคลื่อนไหว ก่อกวน 21.50% อันดับ 3 การแก้ปัญหาบางเรื่องยังไม่เด็ดขาดพอ เช่น ระเบิดพารากอน ลอตเตอรี่แพง สินค้าแพง 17.29%

ด้านสิ่งที่อยากฝากบอก คสช. เกี่ยวกับการบริหารประเทศ อันดับ 1 เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ส่งเสริมการลงทุนการส่งออก ผลักดันราคาสินค้าการเกษตร 41.16% อันดับ 2 เร่งเดินหน้าปฏิรูปประเทศ ร่างรัฐธรรมนูญ สร้างความปรองดอง 39.35% อันดับ 3 ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ การถูกเอารัดเอาเปรียบ 19.49%

ความพึงพอใจของประชาชนต่อ คสช.ในการบริหารประเทศ ครบ 9 เดือน ค่อนข้างพึงพอใจ 55.57% เพราะการกำหนดนโยบายในการบริหารประเทศชัดเจน จัดระเบียบสังคมได้ดี ทำงานรวดเร็ว เด็ดขาด ฯลฯ พึงพอใจมาก 29.04% เพราะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มุ่งมั่น ตั้งใจแก้ปัญหา ให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ฯลฯ ไม่ค่อยพึงพอใจ 11.53% เพราะยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ สินค้าแพง น้ำมัน แก๊สขึ้นราคา ฯลฯ ไม่พึงพอใจเลย 3.86% เพราะผลงานยังไม่เด่นชัด เริ่มมีนโยบายประชานิยมออกมามากขึ้น อยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว ฯลฯ

หากเปรียบเทียบคะแนนที่ประชาชนให้ คสช.พบว่า เดือนแรก 8.82 คะแนน 2 เดือน 8.87 คะแนน 3 เดือน 8.80 คะแนน 4 เดือน 8.57 คะแนน 5 เดือน 8.52 คะแนน 6 เดือน 8.49 คะแนน 7 เดือน 8.20 คะแนน 8 เดือน 8.24 คะแนน 9 เดือน 8.17 คะแนน

ดุสิตโพล ชี้ ปชช. เผยผลงานภาพรวม 9 เดือน คสช.มุ่งแก้ปัญหาปากท้อง แต่ยังไม่ดีขึ้น หวังพัฒนาให้ดีขึ้น วอนเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ-ส่งเสริมลงทุนส่งออก คะแนนลดเหลือ 8.17 จาก 8.82 27 ก.พ. 2558 11:22 27 ก.พ. 2558 12:08 ไทยรัฐ