วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กรมศิลป์ผุดรถพิพิธภัณฑ์เอื้อคนตาบอด

กรมศิลป์ผุดรถพิพิธภัณฑ์เอื้อคนตาบอด

  • Share:

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า กรมศิลปากรได้จัดทำรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่สำหรับผู้พิการทางสายตาและผู้ด้อยโอกาสเป็นครั้งแรก เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเปิดโอกาสคนพิการในการร่วมกิจกรรมในด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกับผู้อื่น เบื้องต้นจะนำวัตถุจำลองที่แสดงถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ไทยในยุคสมัยต่างๆ กว่า 30 รายการ อาทิ ภาชนะลายเขียนสียุคบ้านเชียง พระพุทธรูปประทับยืน ปางทวารวดี พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร สมัยศรีวิชัย พระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยสุโขทัยและอยุธยา พระสาวกสมัยรัตนโกสินทร์ และเทวรูปในยุคสมัยต่างๆ มาจัดแสดงพร้อมกับจัดทำคำบรรยายที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษและอักษรเบรลล์ ให้ผู้พิการจับต้อง หรือสัมผัสวัตถุที่จัดแสดงได้ และมีโอกาสเข้าถึงงานศิลปกรรมเช่นเดียวกับประชาชนหรือบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ ยังได้การจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์และภาพนูนสำหรับผู้พิการทางสายตา เพื่อแจกให้ผู้พิการทางสายตา ที่ร่วมชมนิทรรศการด้วย โดยจะเริ่มให้บริการในช่วงต้นเดือนมีนาคม และในอนาคตมีแผนงานจะร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ นำเยาวชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศทั้ง 44 แห่ง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้