วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศน.เปิดศูนย์จริยศึกษามาฆบูชา

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวเปิดศูนย์จริยศึกษางานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2558 ซึ่งจัดโดยกรมการศาสนา (ศน.) ว่า ศน.ร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และองค์กรทางพระพุทธศาสนา เปิดศูนย์จริยศึกษา

เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. จนถึงวันที่ 4 มี.ค. เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา สร้างสิริมงคลให้แก่ตนเอง โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน อาทิ การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ การบรรยายธรรม การประกวดภาพวาดธรรมะ กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติธรรม อาทิ ทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน นิทรรศการส่งเสริมหลักธรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น นอกจากนี้ ตนขอรณรงค์วิถีไทยด้วยการทำบุญ ตักบาตรทางน้ำ และล่องเรือไหว้พระตามเส้นทาง 9 วัด ในเขตกรุงเทพฯ รวมทั้งยังได้จัดกิจกรรมพิเศษ นำคนพิการล่องเรือไหว้พระ 9 วัดด้วย ทั้งนี้ ผู้สนใจร่วมงานสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศน. โทร.0-2422-8816.

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวเปิดศูนย์จริยศึกษางานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2558 ซึ่งจัดโดยกรมการศาสนา (ศน.)... 27 ก.พ. 2558 02:53 27 ก.พ. 2558 02:53 ไทยรัฐ