วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เหมันต์ได้ผ่านพ้นไปเมื่อ 24 ก.พ.เข้าสู่คิมหันต์ฤดูเต็มตัว

กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศการสิ้นสุดฤดูหนาวเมื่อวันที่ 24 ก.พ.ที่ผ่านมา และได้เข้าสู่ฤดูร้อนของปี 2558 แล้วโดยคาดว่าจะมีระยะเวลานานถึงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน พ.ค.ก่อนที่เข้าสู่ฤดูฝนต่อไป...

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2558

ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาวและเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 โดยลมระดับล่างได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ และลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ประกอบกับอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวัน บริเวณประเทศไทยตอนบนสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์อากาศร้อนมากกว่า 60% ของพื้นที่ และจะมีอากาศร้อนต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทยในปีนี้ และคาดว่าฤดูร้อนของประเทศไทยจะสิ้นสุดประมาณสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม และจะเข้าสู่ฤดูฝนต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558.

กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศการสิ้นสุดฤดูหนาวเมื่อวันที่ 24 ก.พ.ที่ผ่านมา และได้เข้าสู่ฤดูร้อนของปี 2558 แล้วโดยคาดว่าจะมีระยะเวลานานถึงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน พ.ค.ก่อนที่เข้าสู่ฤดูฝนต่อไป... 27 ก.พ. 2558 00:34 27 ก.พ. 2558 01:38 ไทยรัฐ