วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กมธ.ถกร่าง รธน.ต่อ เสนอให้มี นายกฯ คนนอกได้

กมธ.ถกร่าง รธน.ต่อ เสนอให้ นายกฯ มาจากแต่งตั้ง อยู่ได้ 2 ปีได้ ชี้ป้องกันปัญหาการเมือง ด้านไพบูลย์ ยันกรอบเดิมให้ ส.ส.เลือกนายกฯ เปิดเผย

วันที่ 26 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ นอกสถานที่ เป็นวันที่ 4 เริ่มเข้าสู่การพิจารณาในหมวดคณะรัฐมนตรีและที่มาของนายกรัฐมนตรี โดยพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 1 คน ดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ และรัฐมนตรีอีกไม่เกิน 35 คน ที่ประชุมอภิปรายอย่างกว้างขวางถึงกรณี นายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องมาจาก ส.ส. ในเหตุการณ์ที่บ้านเมืองไม่ปกติ ซึ่งจะเป็นบันไดหนีออกจากวิกฤติทางการเมือง

โดยมีกรรมาธิการเสนอว่า ควรให้นายกรัฐมนตรีมาจาก ส.ส.หรือไม่ก็ได้ เพราะนายกรัฐมนตรีต้องมาจาก ส.ส. เพียงอย่างเดียว จะทำให้เกิดปัญหาทางการเมืองมาก จึงเสนอทางประนีประนอม กรณีเลือกนายกรัฐมนตรีมาจากคนนอก ให้อยู่ในตำแหน่งได้ 2 ปี แต่ถ้าอยู่เกิน 2 ปี จะต้องให้สภาฯ ให้ความเห็นชอบในคะแนนเสียงที่ต้องมาก เพราะจะไม่ถูกตีความว่าย้อนยุคไปก่อนเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ และหากนายกรัฐมนตรีไม่เป็น ส.ส.จะถูกโจมตี และต้องส่งสัญญาณให้ นายกรัฐมนตรีต้องเป็น ส.ส.ก่อนลำดับแรก โดยที่ประชุมต่างสนับสนุนให้มีนายกรัฐมนตรีมาจากคนนอกได้ กรณีเกิดวิกฤติการเมือง

นายไพบูลย์ นิติตะวัน กรรมาธิการยกร่างฯ เปิดเผยว่าที่ประชุมยืนยันตามกรอบเดิมที่เสนอ คือให้ ส.ส.ในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทย ใช้ดุลพินิจในการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีโดยเปิดเผย เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม โดยไม่อยากให้มีอะไรมากะเกณฑ์ เพราะคำนึงถึงดุลพินิจของ ส.ส. จึงเปิดช่องเอาไว้ และไม่ได้กะเกณฑ์ว่าจะให้อยู่ในวาระไม่เกิน 2 ปี

ทั้งนี้ มีรายงานด้วยว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ ส.ส. ที่จะไปเป็นนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี จะต้องลาออกจากการเป็น ส.ส. เพื่อแยกอำนาจฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติออกจากกัน

ขณะที่ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมวันนี้ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ตำหนิการนำเสนอข่าวของสื่อบางสำนักที่ระบุว่า ที่มาของวุฒิสภา มาจากการลากตั้งนั้นไม่เป็นความจริง แต่มาจากคัดเลือกจากบุคคลหลากหลายอาชีพ อย่างผู้ทรงคุณวุฒิและคุณธรรมด้านต่างๆ ทั้งตัวแทนชาติพันธุ์ ปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาบุคคลด้านต่างๆ มาให้สมัชชาพลเมือง ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น คัดเลือกให้เหลือ 100 คน ถือเป็นการเลือกตั้งทางอ้อม จึงขอความร่วมมือสื่อมวลชน ให้เสนอข่าวอย่างถูกต้อง รอบด้าน ไม่มีอคติ โดยเฉพาะการพาดหัวข่าวประจำวัน.

กมธ.ถกร่าง รธน.ต่อ เสนอให้ นายกฯ มาจากแต่งตั้ง อยู่ได้ 2 ปีได้ ชี้ป้องกันปัญหาการเมือง ด้านไพบูลย์ ยันกรอบเดิมให้ ส.ส.เลือกนายกฯ เปิดเผย ... 26 ก.พ. 2558 16:56 26 ก.พ. 2558 18:05 ไทยรัฐ