วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คลังเผย คนกังวล ศก.ฟื้นช้า ฉุดเชื่อมั่นผู้บริโภคร่วงเล็กน้อยที่ 69.7

คลังเผย คนกังวล ศก.ฟื้นช้า ฉุดเชื่อมั่นผู้บริโภคร่วงเล็กน้อยที่ 69.7

  • Share:

คลัง เผยภาวะ ศก.เดือน ม.ค. พบบริโภคเอกชน-ใช้จ่ายภาครัฐกระเตื้องขึ้น แต่ลงทุนยังชะลอตัว รวมถึงส่งออกหด 3.5% ส่วนดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ 69.7 ลดลงเล็กน้อย เหตุประชาชนมอง ศก.ฟื้นช้า ยันเสถียรภาพ ศก.ในประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดี...

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนมกราคม ปี 2558 พบว่า การบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บบนฐานการบริโภคภายในประเทศและการใช้จ่าย ภาครัฐบาลปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การลงทุนภาคเอกชนยังคงส่งสัญญาณชะลอตัว ในขณะที่การส่งออกสินค้าหดตัว โดยเฉพาะการส่งออกไปยังประเทศจีน ในหมวดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรประเภทยางพาราเป็นสำคัญ

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อยู่ที่ระดับ 69.7 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากประชาชนยังมองว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวมยังฟื้นตัวได้ช้า และราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวลดลง อย่างต่อเนื่อง ขณะที่การลงทุนภาคเอกชน ยังคงชะลอตัว โดยภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ยังคงขยายตัวได้ต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง ส่วนหนึ่งเกิดจากการเร่งโอนอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากการคาดการณ์ของภาคเอกชนถึงการบังคับใช้ภาษีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และการรับมรดก

ส่วนสถานการณ์ด้านการคลัง โดยรัฐบาลขาดดุลงบประมาณในเดือนมกราคม 2558 จำนวน 57.6 พันล้านบาท มาจากการจัดเก็บรายได้สุทธิ (หลังหักการจัดสรรให้ อปท.) ได้จำนวน 158.9 พันล้านบาท ขณะที่เบิกจ่ายงบประมาณรวมในเดือนมกราคม 2558 ได้จำนวน 215.7 พันล้านบาท ขยายตัวที่ร้อยละ 1.2 ต่อปี

ขณะที่การส่งออกสินค้ากลับมาหดตัวอีกครั้ง ที่ร้อยละ 3.5 ต่อปี โดยการส่งออกที่กลับมาหดตัวมีปัจจัยสำคัญมาจากการส่งออกสินค้าในหมวดสินค้า เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และน้ำมันสำเร็จรูปที่หดตัวร้อยละ 13.0 และ 28.1 ต่อปี โดยตลาดส่งออกที่หดตัวลง ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และอาเซียน -5 ที่หดตัวร้อยละ 19.7, 7.5, 5.0 และ 4.8 ต่อปี ตามลำดับ

ด้าน น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค กล่าวว่า เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี และเสถียรภาพเศรษฐกิจภายนอกประเทศยังอยู่ในระดับมั่นคง สามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ ในด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน มกราคม 2558 หดตัวร้อยละ 0.4 ต่อปี ซึ่งถือเป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบกว่า 5 ปี โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศ ตามการลดลงของราคาน้ำมันดิบโลก เป็นสำคัญ

ขณะที่อัตราการว่างงานในเดือนมกราคม 2558 อยู่ที่ร้อยละ 1.1 ของกำลังแรงงานรวม หรือคิดเป็นจำนวนผู้ว่างงาน 4.04 แสนคน สำหรับเสถียรภาพภายนอกประเทศ ทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงที่ 155.4 พันล้านดอลลาร์.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้