วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โรคของเส้นผมและหนังศีรษะ ตอนที่ 1 ประเภทของโรค

โรคของเส้นผมและหนังศีรษะที่จะกล่าวถึงในตอนที่ 1 ได้แก่ โรคผมบางทางพันธุกรรม โรคผมร่วง จากความเครียด โรคผมร่วงเป็นหย่อม

โรคผมบางทางพันธุกรรม

โรคผมบางทางพันธุกรรม เป็นโรคผมบางที่พบได้บ่อยทั้งหญิงและชาย ในผู้หญิงจะมีผมบางทั่วศีรษะ โดยเฉพาะบริเวณกลางหนังศีรษะและแนวผมด้านหน้า ส่วนในผู้ชายมักจะมีผมบางเริ่มที่ขมับสองข้าง และกลางหนังศีรษะ จะเริ่มมีอาการได้ตั้งแต่อายุ 20 ปี และอาจเป็นมากขึ้นเมื่ออายุ 50–60 ปี

ผู้ป่วยส่วนมากมักมีประวัติคนในครอบครัวเป็นคนผมบาง แต่ก็ยังมีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่คนในครอบครัว ไม่มีประวัติดังกล่าว ในผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีลักษณะของเส้นผมที่เล็กลงเรื่อยๆ ตามวงจรของเส้นผม จนในที่สุด กลายเป็นหนังศีรษะที่ไม่มีเส้นผมหรือศีรษะล้าน สำหรับอัตราและความรุนแรงของโรคผมบางนั้นไม่สามารถคาดเดาได้ แต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุที่มากขึ้น

วิธีการรักษาภาวะผมบางทางพันธุกรรม คือ การใช้ยา ซึ่งมีทั้งชนิดทาและชนิดรับประทาน ส่วนมาก จะต้องใช้ควบคู่กันเพื่อผลการรักษาที่ดี หากเริ่มรักษาตั้งแต่ยังมีอาการไม่มาก ผมจะหยุดร่วงภายในเวลา ประมาณ 3 เดือน และจะเริ่มเห็นเส้นผมงอกใหม่เมื่อทำการรักษาในระยะยาว นอกจากนี้ยังมีวิธีการผ่าตัด ปลูกผม ซึ่งจะใช้ได้ผลกับภาวะผมบางในบางชนิดเท่านั้น ทางที่ดีจึงควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อเลือกวิธี การรักษาที่เหมาะสมที่สุด

โรคผมร่วงจากความเครียด

โรคผมบางอีกชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อย ได้แก่ โรคผมร่วงภายหลังความเครียด คำว่า ‘ความเครียด’ ไม่ได้หมายถึงเครียดทางจิตใจอย่างเดียว แต่รวมไปถึงความเครียดทางร่างกายและการเจ็บป่วยด้วย เช่น การมีไข้สูง การผ่าตัด การคลอดบุตร การอดอาหารเพื่อลดน้ำหนัก โรคทางร่างกายบางชนิด เช่น โรคโลหิตจาง โรคของต่อมไทรอยด์ และการได้รับยาบางชนิด ปัจจัยเหล่านี้จะทำให้วงจรของเส้นผมเปลี่ยนแปลงไป ผมจึงผลัดออกจากหนังศีรษะมากขึ้น มีลักษณะบางแบบทั่วศีรษะ โรคผมบางชนิดนี้จะหายได้เองภายใน 6 เดือนหลังจากสาเหตุนั้นๆ ได้ถูกแก้ไขหรือกำจัดออกไป

โรคผมร่วงเป็นหย่อม

โรคผมร่วงอีกชนิดหนึ่งที่พบไม่บ่อยแต่ก็มีความสำคัญ ได้แก่ โรคผมร่วงเป็นหย่อม หรือ ผมร่วงเป็นกระจุก เป็นโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันในร่างกายไปทำลายรากผมตัวเอง โดยไปกดและหยุดการเจริญเติบโตของผม ทำให้ผมร่วง ลักษณะของหนังศีรษะที่ผมร่วง คือ จะมีการอักเสบเป็นวงๆ เริ่มจากวงขนาดเล็ก ประมาณ 1 เซนติเมตรไปจนถึงขนาดใหญ่หลายเซนติเมตร หากมีหลายวงและแต่ละวงขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ อาจทำให้ ศีรษะล้านได้เมื่อเป็นมาก อาจมีขนคิ้ว ขนตา หรือหนวดเคราร่วงด้วยได้ ผมร่วงชนิดนี้พบได้ทุกเพศทุกวัย โรคผมร่วงหย่อมไม่ได้เป็นอาการของโรคร้ายแรงอะไร สามารถพบได้ในผู้ที่มีสุขภาพดีทั่วไป แต่ก็มีบุคคลบางกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงกว่าคนปกติ ได้แก่ ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนัง โรคหอบหืด โรคที่เกี่ยวกับภาวะ ภูมิคุ้มกันแปรปรวน เช่น โรคไทรอยด์ โรคด่างขาว โรคเอสแอลอี เป็นต้น

ประมาณร้อยละ 90 ของผู้ที่มีผมร่วงหย่อมสามารถรักษาให้หายได้ แต่บางรายก็พบว่าผมไม่ขึ้นใหม่อีกเลย หรือขึ้นมาแล้วแต่ก็กลับร่วงได้อีก สำหรับระยะเวลาที่ผมจะร่วงนั้นมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำว่าผมจะขึ้นใหม่หรือจะร่วงไปเมื่อใด บางคนอาจเป็นแค่ครั้งเดียว บางคนอาจมีอาการผมร่วงและขึ้นใหม่แบบเป็นๆ หายๆ โดยผมที่ร่วงไปแล้วจะสามารถขึ้นใหม่จนเป็นปกติได้ แม้แต่ในผู้ที่มีอาการร่วงทั้งศีรษะหรือร่วงทั้งผมและขนร่วมกัน ผมที่ขึ้นใหม่บางครั้งมีสีขาวและเปราะบาง แต่จะกลับมามีสีและสภาพเดิมได้ในเวลาต่อมา.

นายแพทย์วาสนภ วชิรมน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

โรคของเส้นผมและหนังศีรษะที่จะกล่าวถึงในตอนที่ 1 ได้แก่ โรคผมบางทางพันธุกรรม โรคผมร่วง จากความเครียด โรคผมร่วงเป็นหย่อม... 26 ก.พ. 2558 16:04 26 ก.พ. 2558 21:23 ไทยรัฐ