วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"รัฐธรรมนูญ" อย่าต้อนให้คนจนมุม

ใกล้จะจบแล้วการออกแบบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรงว่าด้วยการเลือกตั้งและคุณสมบัติของ ส.ส. ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มี ส.ส.จำนวน 450 คน แต่ไม่เกิน 470 คน เป็น ส.ส. เขต 250 คน และแบบปาร์ตี้ลิสต์ไม่น้อยกว่า 200 คน แต่ไม่เกิน 220 คน

การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจะแบ่งเป็น 6 ภาค ซึ่งประชาชนสามารถเลือกให้ใครเป็น ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ได้ พรรคการเมืองจะต้องส่งผู้สมัคร ส.ส.เขต และ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ในเขตนั้นๆด้วย

แต่ต้องสังกัดพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมือง

สำหรับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร ส.ส.ซึ่งมีสาระสำคัญอยู่ 2 ส่วน ที่เป็นการกำหนดลักษณะ “ต้องห้าม” ไม่ให้เป็นผู้สมัคร ส.ส. ซึ่งเป็นข้อเสนอให้ที่ประชุม กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญพิจารณา

1.ผู้เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบหรือเคยกระทำการอันทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมสมัคร ส.ส.

2.ผู้เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งจะไม่มีสิทธิสมัคร ส.ส.

ปรากฏว่าที่ประชุมเสียงข้างมากได้มีมติเห็นด้วยกับ 2 แนวทางนี้เอาไว้เพื่อเป็นหลักการในการคัดกรองบุคคลที่จะเข้ามาสู่อำนาจ
ถือเป็นครั้งแรกของ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญที่ต้องลงมติ

ทั้งนี้ ในรายละเอียดการห้ามผู้ที่ทุจริตเลือกตั้งไว้ในรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นการตัดสิทธิการลงสมัคร ส.ส. ของอดีตกรรมการบริหารที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยยุบพรรคเอาไว้ก่อนหน้านี้

บรรดาอดีต ส.ส.บ้านเลขที่ 111 และ 109 ก็รอดตัวไป แต่จะห้ามเฉพาะผู้ที่เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดการทุจริตเท่านั้น
กรณีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ถูก สนช. มีมติถอดถอนนั้นยังไม่มีความชัดเจนเพราะไม่ได้เป็นการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญปกติ

เป็นเรื่องที่จะต้องให้ศาลตีความต่อไปในอนาคตว่าจะต้องห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิตหรือไม่ แต่ที่ต้องถูกเว้นวรรคการเมือง 5 ปีนั้น แน่นอนอยู่แล้ว

ว่ากันว่าประเด็นนี้ที่มีการถกเถียงกันมากก็เพราะฝ่ายหนึ่งเห็นว่าเมื่อมีความผิดก็ควรจะห้ามเข้ามายุ่งเกี่ยวการเมืองกันไปเลย

อีกส่วนหนึ่งมองว่าในสถานการณ์การเมืองที่เป็นจริง ซึ่งต้องการให้เกิดความปรองดองหากไปดำเนินการอย่างนั้นเหมือนจะเป็นการ ไปไล่ล่าทางการเมืองไม่ให้ได้ผุดได้เกิด ซึ่งถือว่ารุนแรงเกินไปและไม่เป็นผลดีต่อการเมืองโดยรวม

ไม่ต่างกับการต้อนคนให้จนมุม

มีการแย้งว่าการเขียนลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร ส.ส.ดังกล่าว เป็นไปตามถ้อยคำของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ปี 2557 และรัฐธรรมนูญ ปี 2550 โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่ระบุเอาไว้ใน ม.35 (4)

แน่นอนว่าการออกแบบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สาระสำคัญเพื่อปฏิรูปการเมืองของประเทศในการแก้ไขปัญหาการเมืองที่ผ่านมา

ไม่ว่าเป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาเล่นการเมือง ที่มาของ บุคลากรทางการเมือง คุณสมบัติวิธีการเลือกตั้ง คุณลักษณะต้องห้าม การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน การตรวจสอบการเสียภาษีก่อนหน้านี้ ฯลฯ

นั่นคงเป็นเพราะต้องการได้นักการเมืองที่ดีเพื่อให้เข้ามาทำหน้าที่สำคัญในการทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร

ทว่าการกำหนดกรอบต่างๆเหล่านี้จะต้องทำด้วยจิตเจตนาที่โปร่งใส เที่ยงธรรม และเป็นไปเพื่อให้เห็นว่ามีเหตุผลเพื่อแก้ไขปัญหาการเมืองให้ได้จริงๆ และทำให้รัฐธรรมนูญอยู่ได้อย่างยั่งยืน

หากเป็นเจตนาอื่นก็จะทำให้เกิดปัญหาและก็ต้องแก้ไขกันอีกแบบไม่รู้จบ.

“สายล่อฟ้า”

26 ก.พ. 2558 11:59 26 ก.พ. 2558 11:59 ไทยรัฐ