วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดั่งคันรถา

สมภารกร่าง พระสมมติตัวเอกในนิยายเรื่องไผ่แดง อาจารย์หม่อมคึกฤทธิ์ ปราโมช เขียนให้ ก่อนจะพบปะพูดจากับใคร ต้องแยกออกให้ได้ก่อน เป็นฝ่ายอาณาจักร หรือฝ่ายศาสนจักร

เวลาบรรยายธรรมะ พระจริง...อย่างอาจารย์พุทธทาส ท่านต้องแยกแยะก่อนว่า คำนี้ เรื่องนี้ พูดกันด้วยภาษาโลก คำนี้เรื่องนี้ ภาษาธรรม คำเดียวกัน ภาษาโลกอย่างหนึ่ง ภาษาธรรมอย่างหนึ่ง

ในหนังสือเล่มหนา ชื่อปริอรรถาธิบายแห่งพระเครื่อง เล่ม 1 พระสมเด็จฯ ตรียัมปวาย เล่าประวัติสมเด็จพุฒาจารย์โต วัดระฆังฯ ไว้ตอนหนึ่ง

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ โปรดฯให้ดัดแปลงสร้างสรรค์สวนสระปทุมขึ้นในท้องที่หลวง คลองบางกะปิ ให้เป็นรมณียสถานวิจิตรตระการตา มีเกาะแก่งแอ่งน้ำงามสะพรั่งด้วยปทุมชาตินานาพันธุ์

ทรงสำเร็จมาพักผ่อน สำราญราชหฤทัยเป็นบางโอกาส

โปรดฯให้สังฆการีนิมนต์พระสงฆ์อารามต่างๆ หมุนเวียนมารับพระราชบิณฑบาตโดยเรือสำปั้น

ถึงเวรวัดระฆังฯ เจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์โตก็นำพระราชาคณะสามัญ 10 รูป พายเรือมาจอดรอ ครั้นได้เวลา ก็พายเรือนำขบวนมาจอดเทียบที่พลับพลาทรงบาตร

ทอดพระเนตรเห็น พระอาการดีพระทัยยิ่ง “สระปทุมนี้งามไหม ขรัวโต” ตรัสถาม

“พระมหาบพิตรราชสมภาร สระปทุมนี้งามดั่งราชรถ ขอถวายพระพร” พระพักตร์ลดความเบิกบานลงทันที

ทรงบำเพ็ญสมณเพศมาช้านาน จึงเข้าพระทัย มีความหมายว่าอย่างไร โลกวัคคธัมบท มีพระบาลี บทหนึ่ง เอถ ปัสสถิมัง โลกัง จิตตัง ราชรถูปมัง ยัตถ พาลา วิสี ทันติ นัตถิ สังโฆ วิชานตัง

สูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้ อันตระการดุจราชรถ ที่คนโฉดเขลาพากันติดอยู่ แต่ส่วนผู้รู้ หาข้องอยู่ไม่

ทรงระงับความขุ่นพระทัย พระราชทานบิณฑบาตแล้ว แต่เจ้าประคุณสมเด็จฯ ก็ยังพายเรือวนเวียนอยู่ “โยมก็ตักบาตรถวายแล้ว เหตุไฉนขรัวโตจึงยังไม่ไป”

“อาตมภาพจะคอยช่วยเหลือ พระบางรูปที่ไม่สันทัดเพิ่งหัดพายเรือ ทั้งยังว่ายน้ำไม่เป็น ฉวยพลาดพลั้งเรือคว่ำลง จะได้ช่วยไว้ทัน ขอถวายพระพร” รัชกาลที่ 4 ทรงตั้งพระสติได้ ไม่พิโรธ มิได้ตรัสประการใดต่อไปอีก

ต่อมา ก็ทรงมีพระราชโองการ โปรดฯให้ระงับการพระราชทานถวายบิณฑบาตทางเรือ

เรื่องเล่าเรื่องนี้ เรียบเรียงด้วยสำนวนชาววัด...ตั้งชื่อว่า ตอนดั่งคันรถา ผมอ่านครั้งแรก ก็สะใจ...สมเด็จฯท่านใจถึงมากกล้าใช้คำรุนแรง...ทัก พระเจ้าแผ่นดิน

อ่านครั้งหลัง ครั้งที่ดูข่าว นายกฯพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นิมนต์พระนั่งเรือมารับบิณฑบาตในคลองผดุงกรุงเกษม...ก็ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่

คลองผดุงฯเดิมน้ำเน่า ตอนนี้น้ำใส...มีโฆษณา ว่าไปที่ไหนก็เจอแต่สวรรค์ จังหวัดก็ยังสวรรค์...ทำตลาดน้ำให้เป็นตลาดสวรรค์ ชักชวนคนไทยคนฝรั่งไปเที่ยว

ผมอยากไปใจจะขาด แต่นึกไม่ออกว่าจะจอดรถที่ไหน แถวนั้นวันเวลาธรรมดา...รถก็ติดแน่นถนนอยู่แล้ว

แต่ก็ดีใจ...ที่เห็นนายกฯท่านจริงจังกับงาน ถ้าตลาดน้ำคลองผดุงฯ ติด...เป็นสีสัน เหมือนตลาดน้ำอัมพวา...อย่างน้อยเมืองไทย ก็ยังเหลือเค้าเวนิสตะวันออกเอาไว้คุย

ท่านนายกฯเป็นผู้นำทางโลก แบบที่สมภารกร่างว่า เป็นฝ่าย อาณาจักร ท่านก็ทำแบบชาวบ้านเขาทำกัน ส่วนฝ่ายพระ ฝ่ายศาสนจักร สมัยใหม่ ก็คงไม่ประท้วงว่าทำกับพระเกินเลย

ลำพัง เรื่องพุทธะอิสระกับธัมมชโย ปนๆกับเรื่องธรรมยุต มหานิกาย เรื่องตรวจสอบทรัพย์สินพระระดับกรรมการมหาเถรสมาคม...พระท่านก็คงเหนื่อยหนักหนาอยู่แล้ว

ฝ่ายศาสนจักรบำเพ็ญบารมีแก่กล้า ไม่มีใครกล้าตอแยมานาน เพิ่งจะมีก็คราวนี้ ...ที่ถูกฝ่ายอาณาจักรรุกประชิดตัว...โจมตีเอาจังๆ.

กิเลน ประลองเชิง

26 ก.พ. 2558 11:36 26 ก.พ. 2558 11:36 ไทยรัฐ