วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ครูหยุย' ห่วง 3 ข้อ ก.ม.ชุมนุมสาธารณะ

"วัลลภ ตังคณานุรักษ์" ห่วง 3 ข้อ ก.ม.ชุมนุมสาธารณะ ชี้มีผลบังคับใช้ต่อหลังยกเลิกอัยการศึก

วันที่ 26 ก.พ. ที่รัฐสภา นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ...ว่า สิ่งที่ตนเป็นห่วงสำหรับกฎหมายฉบับนี้มี 3 เรื่อง คือ 1. ระยะห่างระหว่างการชุมนุมกับสถานที่สำคัญต้องอยู่ห่าง 150 เมตร จากสถานที่สำคัญ อาทิ ทำเนียบรัฐบาล รัฐสภา ฯลฯ 2. การขออนุญาตเพื่อชุมนุมล่วงหน้าอาจมีปัญหารายละเอียดในการขออนุญาต ซึ่งน่าจะมีความยืดหยุ่นมากกว่านี้ 3. การดูแลผู้ชุมนุมที่ได้รับความเดือดร้อนจากการชุมนุม แต่ทั้งนี้เชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้จะไม่เป็นการลิดรอนสิทธิของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เพราะยังสามารถเข้าร้องเรียนกับทางราชการได้

นายวัลลภ กล่าวต่อว่า สนช. มีความเห็นตรงกันว่า การชุมนุมจะต้องปราศจากอาวุธ และผู้ฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษที่หนักกว่าความผิดอื่น เชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้จะไม่ทำให้รูปแบบการชุมนุมเปลี่ยนแปลงไป เพราะการบังคับใช้กฎหมายกับบทบัญญัติเป็นคนละเรื่องกัน สังคมไทยมีความยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ได้ ซึ่งการพิจารณากฎหมายเป็นหน้าที่และเอกสิทธิของ สนช. ในการพิจารณาอย่างเต็มที่ แม้กฎหมายนี้จะผ่าน สนช.แล้ว จะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อมีการยกเลิกกฎอัยการศึกแล้ว.

"วัลลภ ตังคณานุรักษ์" ห่วง 3 ข้อ ก.ม.ชุมนุมสาธารณะ ชี้มีผลบังคับใช้ต่อหลังยกเลิกอัยการศึก 26 ก.พ. 2558 11:10 ไทยรัฐ