วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อาชีพที่ขาดหลักประกัน

มีรายงานข่าวจากรัฐสภาว่า นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ออกระเบียบใหม่ ว่าด้วยกองทุนเพื่อผู้ที่เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา เพื่ออนุมัติการเบิกจ่ายเงินให้อดีต ส.ส. และอดีต ส.ว.ได้รับเงินเลี้ยงชีพเป็นรายเดือน ขั้นต่ำสุดเดือนละ 9,000 บาท และสูงสุด 35,600 บาท สำหรับผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งนานถึง 288 เดือน หรือ 24 ปี

นับตั้งแต่ คสช.ยึดอำนาจการปกครองประเทศ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา มีรายงานข่าวเรื่องการขึ้นเงินเดือนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นระยะๆ แต่กลับตัดสิทธิประโยชน์นักการเมือง ด้วยการสั่งระงับการจ่ายเงินกองทุนเพื่อผู้ที่เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ที่เพิ่งจะได้รับสวัสดิการลักษณะนี้เป็นครั้งแรกในรอบ 82 ปี

เงินเลี้ยงชีพนักการเมืองถูกสั่งระงับ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 เป็นต้นมา หลังจากที่มีเสียงวิจารณ์ว่า ส.ส. หรือ ส.ว.ส่วนใหญ่เป็นผู้รํ่ารวย และอาสาเข้ามารับใช้ประเทศจึงไม่ควรมีบำเหน็จบำนาญ เป็นคำ วิจารณ์ที่มีส่วนถูกแต่ไม่ทั้งหมด เพราะมี ส.ส.เป็นอันมากที่ไม่ได้รํ่ารวย หลายคนอาสาเข้ามารับใช้ประเทศด้วยอุดมการณ์ แต่ไม่มีหลักประกันในชีวิต

เคยมีตัวอย่างอดีต ส.ส.คนหนึ่ง ซึ่งเป็นข่าวโด่งดังเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็น ส.ส.ที่ตกทุกข์ได้ยาก ไม่มีแม้แต่บ้านพักพิง ต้องปลูกเพิงหมาแหงนอาศัยชาวบ้านซุกหัวนอน มีรายได้อย่างเดียวคือเงินเลี้ยงชีพผู้สูงอายุของรัฐบาล เดือนละ 500 บาท ข่าว สะเทือนใจเรื่องนี้อาจเป็นเหตุสำคัญให้ ส.ส.ขณะนั้นออกกฎหมายตั้งกองทุนเลี้ยงชีพนักการเมือง

สนช.รื้อฟื้นกองทุนนักการเมืองขึ้นมาใหม่ แต่ลดเงินรายเดือนขั้นต่ำ จากเดือนละ 15,000 บาท เหลือ 9,000 บาท และไม่ได้รับตลอดชีพเหมือนเดิม แต่ให้เพียง 2 เท่าของระยะเวลาที่เคยเป็น ส.ส. ในจังหวะเวลาที่สังคมไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ รัฐบาลตื่นตัว เร่งตั้งกองทุนเงินออม และขยายการ ประกันสังคมแรงงานนอกระบบ เพื่อให้มีบำเหน็จบำนาญโดยถ้วนหน้า

นักการเมืองเป็นอาชีพที่คล้ายกับข้าราชการ เป็นงานบริการหรือรับใช้ส่วนรวม (Public service) เหมือนกัน แต่ข้าราชการเป็นอาชีพที่มั่นคงที่สุด มีสวัสดิการดีที่สุด มีบำเหน็จบำนาญ มีค่ารักษาพยาบาลแม้แต่พ่อแม่และสามีภรรยา ส่วนนักการเมืองไทยเป็นอาชีพที่ขาดความมั่นคงที่สุด ต้องล้มลุกคลุกคลานมาโดยตลอด ตกงานเป็นระยะๆ และขาดหลักประกัน

ในขณะที่สังคมไทยกำลังก้าว สู่สังคมสวัสดิการ ต่อไปในวันข้างหน้า คนในทุกกลุ่มอาชีพรวมทั้งแรงงานนอกระบบ จะเข้า สู่ระบบกองทุนเงินออมและประกันสังคม และมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญโดยถ้วนหน้า ถ้าจะให้หลักประกันแก่นักการเมืองบ้าง เชื่อว่าประเทศไทยจะมีนักการเมืองที่ดีมากขึ้น เป็นผู้รับใช้ประเทศด้วยความเสียสละ ด้วยอุดมการณ์ที่มั่นคง.

26 ก.พ. 2558 10:50 26 ก.พ. 2558 10:50 ไทยรัฐ