วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วณิพกบุกร้อง พม.เยียวยาละเว้นจับกุม

ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เมื่อวันที่ 25 ก.พ. กลุ่มเครือข่ายวณิพกคนตาบอดแห่งชาติ นำโดยนายถนอม ศรีนาคา ประธานเครือข่าย ได้เข้ายื่นหนังสือถึง พม.เพื่อขอให้เยียวยาความเดือดร้อนของวณิพกคนตาบอดที่ได้รับความเดือดร้อนจากการจับกุมของเจ้าหน้าที่ พม.ที่ดำเนินการจัดระเบียบขอทาน โดยขอให้ยกเว้นการจับกุมนักร้อง นักดนตรี ที่ร้องเพลงหรือเล่นดนตรีตามที่สาธารณะ พร้อมแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2484 และให้มีการเยียวยาวณิพกคนตาบอดที่ประสบปัญหาระหว่างการแก้ไขกฎหมาย โดยผ่อนผันให้วณิพกคนตาบอดได้ทำการแสดงในที่สาธารณะจนกว่าจะมีการแก้ไขกฎหมาย ทั้งนี้ มีนายสัมพันธ์ สุวรรณทับ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มารับเรื่อง พร้อมระบุว่า พม.จะเร่งหาแนวทางแก้ไขก่อนกฎหมายประกาศใช้ โดยแยกให้ชัดเจนระหว่างวณิพกและขอทาน พร้อมทั้งเชิญตัวแทนกลุ่มวณิพกร่วมหารือในการประชุมร่างกฎหมายวันที่ 3 มี.ค. ที่ พม.ด้วย.

ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เมื่อวันที่ 25 ก.พ. กลุ่มเครือข่ายวณิพกคนตาบอดแห่งชาติ นำโดยนายถนอม ศรีนาคา ประธานเครือข่าย ได้เข้ายื่นหนังสือถึง พม.เพื่อขอให้เยียวยาความเดือดร้อนของวณิพกคนตาบอด... 26 ก.พ. 2558 03:26 26 ก.พ. 2558 03:27 ไทยรัฐ