วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สธ.สั่งโรงพยาบาลทำงานแทน สปสช.

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการปรับระบบการบริหารจัดการในการวางแนวทางดูแลประชาชน สิทธิบัตรทองร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่าง สธ.กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นไปตามบทบาทภาระหน้าที่ตามกฎหมายว่า ผลการหารือของผู้บริหารทั้ง 2 ฝ่าย ได้มีข้อตกลงร่วมกันว่า สปสช.ได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด และสถานบริการสาธารณสุขในสังกัด สธ. ปฏิบัติหน้าที่แทน สปสช. ใน 2 บทบาทภารกิจ ได้แก่ 1.ทำหน้าที่การพิจารณาการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีที่ได้รับผลกระทบจากการ รับบริการทางการแพทย์ ตามมาตรา 41 แห่ง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์ที่ สปสช.กำหนดเหมือนที่เคยปฏิบัติมา เพื่ออำนวยความ สะดวกแก่ประชาชนในการรับบริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว ไม่ต้องเสียเงินเสียเวลาเดินทางไปที่ สปสช.เขต และได้รับการดูแลหรือเยียวยาบรรเทาความ เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด และ 2.ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนเลือก หน่วยบริการหรือขอเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจำของประชาชนที่ใช้สิทธิบัตรทอง โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

“ขอให้ประชาชนทุกคนสบายใจได้ และขอให้เชื่อมั่น สธ.ว่า พวกเราพร้อมให้การดูแลประชาชนทุกคน ทุกพื้นที่อย่างดีที่สุด การปฏิบัติ 2 ภารกิจแทน สปสช.ที่กล่าวมา มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดย สธ.ได้ทำหนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศแล้วเมื่อวันที่ 24 ก.พ. ที่ผ่านมา เพื่อให้ทุกจังหวัดปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน” นพ.วชิระกล่าว.

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการปรับระบบการบริหารจัดการในการวางแนวทางดูแลประชาชน สิทธิบัตรทองร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่าง สธ.กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)... 26 ก.พ. 2558 03:23 26 ก.พ. 2558 03:23 ไทยรัฐ