วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาวไทยเพศที่3ท่องเน็ตมากที่สุด-สมาร์ทโฟนแชมป์อุปกรณ์เข้าสังคมออนไลน์

สพธอ.เผยอินโฟกราฟฟิก พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตประจำปี 2557 พบนักท่องเน็ตเพศที่ 3 มีจำนวนแซงหน้าชายจริงหญิงแท้ และท่องโลกออนไลน์นานที่สุด ขณะที่ กลุ่มนักเรียน-นศ. กล้าช้อปปิ้งออนไลน์ ส่วนคนสูงวัยกล้าซื้อของแพงผ่านออนไลน์...

จากการสำรวจพฤติกรรมการสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตประจำปี 2557 (Internet User Profile 2014) ของ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA ที่ได้รวบรวมไว้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา มีหลายประเด็นที่น่าสนใจ โดยผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ สามารถอ่าน รายงานฉบับเต็ม ได้ที่นี่ 

โดย สพธอ.ได้รวบรวมข้อมูลจัดทำเป็นอินโฟกราฟิก 4 แบบ จำแนกตาม ลักษณะทางประชากร และกลุ่มผู้ใช้งานอีก 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวัยเรียน กลุ่มคนทำงาน และ กลุ่มผู้สูงอายุวัยเกษียณ ที่มีตัวเลขที่น่าสนใจดังนี้


-นักท่องเน็ตเพศที่ 3 ในเมืองไทย เริ่มมีจำนวนมากขึ้นแซงหน้าชายจริงและหญิงแท้

-ชาวสีรุ้งของไทยขยันท่องโลกออนไลน์มากที่สุด ใช้เวลา 8.8 ชั่วโมงต่อวัน (จากค่าเฉลี่ย 7.2 ชั่วโมงต่อวัน)

-อุปกรณ์ที่เพศที่ 3 นิยมใช้งานเพื่อท่องอินเทอร์เน็ต อันดับ 1 คือ ใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน ในช่วงเวลา 16.00-20.00น.

-คนไทยนิยมใช้สมาร์ทโฟนเพื่ออัพเดตความเคลื่อนไหวสังคมออนไลน์ มากกว่าคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก และแท็บเล็ต


-กลุ่มนักเรียน-นักศึกษา กล้าช้อปปิ้งออนไลน์มากที่สุด โดยนิยมช้อปปิ้งสินค้าออนไลน์ในมูลค่าไม่เกิน 1,000 บาทถึง 42.7% ส่วนมากใช้สมาร์ทโฟนท่องอินเทอร์เน็ต ระหว่างเวลา 16.00-20.00 น.


-กลุ่มคนทำงาน-มนุษย์เงินเดือน เป็นกลุ่มที่กล้าทำธุรกรรมการเงินออนไลน์มากที่สุดถึง 44.4% และใช้เวลาท่องอินเทอร์เน็ตถึงวันละ 7.9 ชั่วโมง ส่วนมากใช้สมาร์ทโฟนท่องอินเทอร์เน็ตระหว่างเวลา 16.00-20.00 น.


-คนสูงวัยชาวไทย ท่องอินเทอร์เน็ตถึง 4.22 ชั่วโมงต่อวัน และ กล้าซื้อของทางออนไลน์ในมูลค่าสูงๆ ตั้งแต่ 5,000- 10,000 บาทมากที่สุด ประมาณ 28.8% แต่กลับนิยมทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์เพียง 18.2%.

สพธอ.เผยอินโฟกราฟฟิก พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตประจำปี 2557 พบนักท่องเน็ตเพศที่ 3 มีจำนวนแซงหน้าชายจริงหญิงแท้ และท่องโลกออนไลน์นานที่สุด ขณะที่ กลุ่มนักเรียน-นศ. กล้าช้อปปิ้งออนไลน์ ส่วนคนสูงวัยกล้าซื้อของแพงผ่านออนไลน์... 26 ก.พ. 2558 01:32 26 ก.พ. 2558 02:34 ไทยรัฐ