วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ชายวัย 35 ปี น้ำยาเริ่มเสื่อม

ไม่แต่เพียงผู้หญิงเท่านั้นจะต้องกลัวว่าหมดวัยที่จะมีลูกได้ฝ่ายเดียวเท่านั้น แต่หากผู้ชายก็มีเวลาจำกัดเช่นเดียวกัน เมื่อแผนกปฏิบัติการทดลองเทคโนโลยีในการเพิ่มพันธุ์ของอเมริกา ได้พบความรู้ใหม่ว่าคุณภาพของตัวเชื้อของผู้ชายจะเริ่มเสื่อมลงเมื่ออายุเริ่มเข้า 35 ปี

นักวิจัยกล่าวว่า ได้สังเกตว่าในน้ำเชื้อของผู้ชายที่เริ่มมีอายุ จะมีปริมาณตัวโครโมโซม X ซึ่งเป็นพาหะของตัวเชื้ออสุจิเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขาจะมีโอกาสได้ลูกเป็นผู้หญิงมากขึ้น

วารสารวิทยาศาสตร์ “นิวไซแอนทิสต์” ได้รายงานว่า พนักงานของห้องปฏิบัติการได้พบความจริงเรื่องนี้จากการศึกษาน้ำเชื้อของผู้ชายที่มีอายุระหว่าง 16-72 ปี จำนวนกว่าครึ่งพันคน

สิ่งที่พวกเขาแปลกใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ อัตราส่วนปริมาณโครโมโซม Y ต่อโครโมโซม X ในน้ำเชื้อของผู้ชาย พออายุล่วงเข้า 55 ปี จะเริ่มลดน้อยลง ซึ่งจะต้องค้นหาต่อไปว่าทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้น.

ไม่แต่เพียงผู้หญิงเท่านั้นจะต้องกลัวว่าหมดวัยที่จะมีลูกได้ฝ่ายเดียวเท่านั้น แต่หากผู้ชายก็มีเวลาจำกัดเช่นเดียวกัน เมื่อแผนกปฏิบัติการทดลองเทคโนโลยีในการเพิ่มพันธุ์ของอเมริกา... 25 ก.พ. 2558 13:06 25 ก.พ. 2558 13:06 ไทยรัฐ