วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หนี้ดักดานและจนดักดาน

รองเลขาธิการสภาพัฒน์ นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ แถลงว่า ในไตรมาส 4 ของปี 2557 ที่ผ่านมา มีหนี้เพื่อการบริโภคที่ไม่ก่อรายได้ (หนี้เสีย) มูลค่า 83,451 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.5% แม้จะเป็นสัดส่วนต่อสินเชื่อรวมที่ยังต่ำอยู่ แต่สัดส่วนของการผิดนัดชำระหนี้และบัตรเครดิต มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น จึงต้องเฝ้าติดตามกลุ่มเสี่ยง คือกลุ่มเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย

แต่มีข่าวดีตรงที่ว่าหนี้ครัวเรือน ถึงจะเพิ่มขึ้นแต่เป็นการเพิ่มในอัตราชะลอตัว ส่วนในปี 2558 นี้ หนี้ครัวเรือนจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น แต่ในอัตราที่ชะลอลงเช่นกัน ไม่ใช่ เพราะว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้น หรือคนจะมีรายได้ เพิ่มขึ้น แต่สาเหตุส่วนหนึ่งเพราะธนาคารระมัดระวังในการปล่อยกู้ และกลุ่มผู้มีรายได้ น้อยกู้เพิ่มไม่ได้ รับภาระเพิ่มไม่ได้เพราะหนี้ชนเพดาน

ประเทศไทยมีเกษตรกรราว 25 ล้านคน เป็นชาวนา 18 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย โดยเฉลี่ยชาวนาไทยจนกว่าประเทศเพื่อนบ้าน มีรายได้เพียง 1,555 บาทต่อไร่ ขณะที่ชาวนาพม่ามีรายได้ 3,481 บาทต่อไร่ ส่วนชาวนาเวียดนาม 3,180 บาท สาเหตุสำคัญเพราะผลผลิตข้าวชาวนาไทยต่ำ แค่ 488 กก.ต่อไร่ ส่วนเวียดนาม 862 กก.ต่อไร่

“หนี้” กับชาวนาไทย (ยกเว้นกลุ่มชาวนารวย) เป็นของคู่กันทุกยุคทุกสมัย ตรงกับเสียงครวญ “ทำนาปรังมีแต่ซังกับหนี้ ทำนาปีได้แต่หนี้กับซัง” แม้แต่โครงการรับจำนำข้าว ที่อ้างว่าเพิ่มรายได้ให้ชาวนา แต่ชาวนาก็ได้ส่วนแบ่งแค่ 297,000 ล้านบาท จากงบ 540,000 ล้านบาท และได้เฉพาะชาวนาขนาดกลางและใหญ่ ส่วนชาวนารายย่อยไม่ได้อานิสงส์ เงินที่เหลือเข้ากระเป๋าคนที่มิใช่ชาวนา

ชาวนามีทั้งหนี้ในระบบและนอก ระบบ หนี้ในระบบมี ธ.ก.ส.เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ มีรายงานข่าวว่าปีนี้ ธ.ก.ส.วางแผนจะพักการชำระหนี้ หรือยืดหนี้ให้เกษตรกร ประมาณ 7-8 หมื่นล้านบาท ถึงแม้จะไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้เบ็ดเสร็จ แต่ก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรมีเวลาหายใจได้ระยะหนึ่ง หนี้ในระบบอีกส่วนหนึ่งมาจากกองทุนหมู่บ้าน ที่มีทั้งที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว

ชาวนาและกลุ่มผู้มีรายได้น้อยบางส่วน มีปัญหาเป็นหนี้ดักดานและจนดักดาน กู้เงินจากกองทุนหมู่บ้านมา แต่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อรายได้จึงไม่มีเงินใช้หนี้ จึงต้องไปกู้เงินนอกระบบมาคืนกองทุน เพื่อจะได้กู้เงินกองทุนรอบใหม่ เมื่อไม่มีเงินคืน ก็ต้องกู้เงินนอกระบบ ซ้ำซาก วนเวียนอยู่อย่างนี้ ชาวบ้านจึงพูดกันว่ากองทุนหมู่บ้านขณะนี้ ไม่ใช่ของหมู่บ้านแต่เป็นของนายทุนเงินกู้

การที่กระทรวงการคลังจะให้ธนาคารรัฐปล่อยกู้ให้กองทุนหมู่บ้าน เป็นหลักฐานยืนยันว่าสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน มีปัญหาหนี้นอกระบบที่จะต้องแก้ไข แต่คราวนี้เป็นการ “ให้กู้” ไม่ใช่เงินให้เปล่าอย่างที่ผ่านๆมา กองทุนหมู่บ้านจึงต้องหาเงินคืนธนาคารให้ได้ ทั้งหมดนี้เป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ ไม่ใช่การแก้ปัญหาหนี้และความจนที่ยั่งยืน.

25 ก.พ. 2558 09:34 25 ก.พ. 2558 09:34 ไทยรัฐ