วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มหาโจรพวกที่ 5

มหาโจรพวกที่ 5

  • Share:

คนวงการพระเครื่องรู้กัน พระเครื่องดังๆราคาแพง ฝีมือปลอมซับซ้อน จะหาพระแท้สักองค์ก็ยาก แต่ถ้าหันไปดูพระจริง พระโกนหัวห่มเหลือง ตัวเป็นๆ

สถานการณ์วันนี้ เริ่มมีคนสงสัย...พระจริง พระแท้ จะมีสักกี่มากน้อย

เปิด “ตำราดูพระ (ภิกษุ)” อาจารย์ปุ่น จงประเสริฐ เรียบเรียงไว้นานแล้ว สถาบันวิถีทรรศน์ พิมพ์แจกอยู่บ่อยๆ เล่มในมือผม พิมพ์เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2551...อ่านเจอหัวข้อ พระ (ภิกษุ) มหาโจร

ที่กูฎาคารศาลา ป่ามหาวัน ใกล้เมืองเวสาลี สมัยพุทธกาล...ครั้งหนึ่ง พระพุทธองค์ตรัสเรื่องพระไม่อยู่ในธรรมในวินัยไว้ดังต่อไปนี้

ภิกษุทั้งหลาย มหาโจรห้าพวกเหล่านี้มีอยู่ในโลก หาได้ในโลก ห้าพวกนี้มีอะไรบ้าง ห้าพวกคือ

1.มหาโจรบางพวกคิดว่า เมื่อไรหนอเราจักเป็นผู้มีบริวารร้อยหนึ่ง หรือพันหนึ่ง แวดล้อมเรา เที่ยวไปในย่านหมู่บ้าน นิคม และเมืองหลวง จักได้ฆ่าเอง หรือใช้ให้บริวารฆ่า

จักได้ตัดเอง หรือใช้ให้บริวารตัด จักได้เผาเอง หรือใช้ให้บริวารเผา ดังนี้ ฉันใด

ความคิดของภิกษุบางรูป เมื่อไรหนอเราจักเป็นผู้มีบริวารร้อยหนึ่ง หรือพันหนึ่ง แวดล้อม ท่องเที่ยวไปในย่านหมู่บ้านนิคม และเมืองหลวง เป็นที่สักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อม ของพวกคฤหัสถ์และบรรพชิต

เป็นผู้ร่ำรวยลาภ ด้วยจีวร อาหาร ที่อยู่ และยารักษาโรค...ดังนี้ ฉันนั้น

เหมือนกัน ภิกษุลามกนี้ จัดเป็นมหาโจรพวกแรก ซึ่งมีอยู่ในโลก หาได้ในโลก

2.ภิกษุบางรูป เล่าเรียนธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ยกตนว่ารู้เอง (หรือนำไปหาลาภผลเพื่อตน) ภิกษุลามกนี้ จัดเป็นมหาโจรพวกที่สอง ซึ่งมีอยู่ในโลก หาได้ในโลก

3.ภิกษุบางรูป ย่อมตามกำจัดผู้ประพฤติพรหมจรรย์ที่บริสุทธิ์ ด้วยสิ่งอันไม่ใช่เรื่องของพรหมจรรย์ อันปราศจากมูลความจริง ภิกษุลามกนี้ จัดเป็นมหาโจรพวกที่สาม ซึ่งมีอยู่ในโลก หาได้ในโลก

4.ภิกษุบางรูป ช่วยเหลือพูดจาเอาใจพวกคฤหัสถ์ ด้วยครุภัณฑ์ และครุบริวารอันเป็นของสงฆ์ ฯลฯ ภิกษุลามกพวกนี้ จัดเป็นมหาโจรพวกที่ 4 ซึ่งมีอยู่ในโลก หาได้ในโลก

5.ภิกษุพวกสุดท้าย คือภิกษุลามก กล่าวอวดอุตริมนุสธรรม อันไม่เป็นจริง ข้อนั้น เพราะเหตุไร ภิกษุทั้งหลาย เพราะว่า เขาบริโภคก้อนข้าวของชาวเมือง ด้วยอาการอันเป็นขโมย

ภิกษุใดแสดงตัวเอง ซึ่งความจริงเป็นอย่างหนึ่ง ให้คนอื่นเข้าใจเป็นอย่างอื่นไป การบริโภคปัจจัย ด้วยอาการแห่งขโมยของเธอนั้น เป็นเช่นเดียวกับนายพรานผู้ล่อลวงดักสัตว์กิน

คนเป็นอันมากที่มีผ้ากาสาวพัสตร์คลุมคอ แต่มีความเป็นอยู่อันลามก ขาดการสำรวม พวกคนลามกพวกนี้

จัดเป็นมหาโจรชั้นเลิศในโลก

พวกคนลามกเหล่านั้น ต้องไปเกิดในนรก เพราะการกระทำกรรมอันหยาบช้า มักกินก้อนเหล็กซึ่งเปรียบด้วยเปลวไฟอันร้อนจัด

ผมอ่านตำราดูพระแล้ว...พอนึกได้ พระแบบไหน เป็นมหาโจรพวก 1 มหาโจรพวก 2 มหาโจรพวก 3 มหาโจรพวกที่ 4

ส่วนพวกที่ 5 มหาโจรชั้นเลิศในโลกนั้น ถึงนึกได้ก็ไม่กล้าบอกใคร...ร่ำรวยเงินทอง เป็นร้อยเป็นพันล้านขนาดนั้น มีพวกพ้องมากขนาดนั้น...ยังไม่นับสาวกบริวารนับล้าน

ปล่อยเป็นเรื่องของใจถึง บารมีถึงอย่างคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง...ท่านเสกเป่าไปตามถนัดของท่าน เถิดครับ

คนธรรมดาแบบเราๆ ยังมีพระพุทธรูปให้กราบไหว้ สวดมนต์ภาวนาอยู่ที่บ้าน เอาตัวให้รอดไว้ให้ได้...ก็ถือว่าบุญนักหนาแล้ว.

กิเลน ประลองเชิง

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้