วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เคาะร่าง รธน. ให้ ส.ส. ไม่เกิน 470 -ลงคะแนน ลต.แบบอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมยกร่างบทบัญญัติเป็นรายมาตรา กำหนดให้มี ส.ส.ไม่เกิน 470 คน มาจากแบ่งเขต 250 คน บัญชีรายชื่อไม่น้อยกว่า 200 คนแต่ไม่เกิน 220 คน และกำหนดให้ใช้วิธีลงคะแนนเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ ย้ำระบบสัดส่วนเกิดรัฐบาลผสมปรองดอง

วันที่ 24 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเช้าที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พิจารณายกร่าง เป็นรายมาตราต่อเนื่องในภาค 2 ผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบันการเมือง หมวด 3 เกี่ยวกับรัฐสภา โดยช่วงเช้าที่ประชุมพิจารณามาตราที่มีบทบัญญัติ เกี่ยวกับสภาผู้แทนราษฎร กำหนดให้มี ส.ส.แบบแบ่งเขต จำนวน 250 คน และแบบบัญชีรายชื่อจำนวน 200 คนแต่ไม่เกิน 220 คน พร้อมกำหนดให้เปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกได้หาก มี ส.ส.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

โดยกรรมาธิการบางส่วนให้ข้อสังเกตว่าที่ผ่านมาระบบบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์มีปัญหา หากจะแก้ปัญหานี้ด้วยการหยั่งเสียงผู้สมัครไม่ให้พรรคการเมืองกำหนดผู้สมัครปาร์ตี้ลิสต์ได้ แต่การหยั่งเสียงอาจทำให้หัวหน้าพรรคล็อบบี้ผู้สมัคร ซึ่งจะทำให้ควบคุมได้ยาก ดังนั้น หากกำหนดให้ใช้ระบบแบ่งเขต 250 คน และปาร์ตี้ลิสต์ 200 คนจะแก้ปัญหาเรื่องนายทุนได้หรือไม่

ขณะที่กรรมาธิการอีกส่วนหนึ่งมองว่าหากใช้ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสม หรือเอ็มเอ็มพี และเปิดสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกโดยมี ส.ส.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หากได้ ส.ส.แบบแบ่งเขตไม่ครบ 250 คน เพราะคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. สั่งให้เลือกตั้งใหม่ จะทำให้หา ส.ส.แบบเติมเต็มไม่ได้ โดยมีกรรมาธิการเสนอให้ยกเลิกการกำหนดเกณฑ์เปิดประชุมสภาครั้งแรกต้องมี ส.ส.ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 คือใช้ระบบเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้งเมื่อปี 2540 โดยจะสั่งเลือกตั้งใหม่ได้ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าการเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรม และขอให้คงระบบเลือกตั้งตามร่างคือแบบแบ่งเขต 250 คน และบัญชีรายชื่อ 200 คนไม่เกิน 220 คน เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวาย

ขณะที่กรรมาธิการยืนยันระบบสัดส่วนผสมหรือเอ็มเอ็มพี จะทำให้พรรคการเมืองเล็กเข้ามานั่งในสภาฯ เกิดรัฐบาลผสมมีความปรองดองซึ่งมีความเหมาะสมกับสังคมที่มีความขัดแย้ง

ทั้งนี้ ตลอดช่วงเช้าที่ประชุมเห็นชอบให้ผ่านบทบัญญัติมาตราที่กำหนดให้ สภาผู้แทนราษฎร มีจำนวนไม่น้อยกว่า 450 คนแต่ไม่เกิน 470 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต ไม่เกิน 250 คน และเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ไม่น้อยกว่า 200 คนแต่ไม่เกิน 220 คน พร้อมให้การเลือกตั้ง ส.ส.ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ โดยให้ลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.แต่ละแบบแยกกันโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคล้ายคลึงกับระบบเลือกตั้งของเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ รวมถึงให้มีบทบัญญัติเปิดสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกโดยมี ส.ส.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด.

คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมยกร่างบทบัญญัติเป็นรายมาตรา กำหนดให้มี ส.ส.ไม่เกิน 470 คน มาจากแบ่งเขต 250 คน บัญชีรายชื่อไม่น้อยกว่า 200 คนแต่ไม่เกิน 220 คน และกำหนดให้ใช้วิธีลงคะแนนเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ 24 ก.พ. 2558 18:12 24 ก.พ. 2558 18:53 ไทยรัฐ