วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บิ๊กตู่ มอบ 'ประวิตร' ใช้อำนาจ คสช. ตามเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า

บิ๊กตู่ มอบ 'ประวิตร' ใช้อำนาจ คสช. ตามเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแก้กฎหมายเพิ่ม เผย ครม.เตรียมสัญจร ที่ ประจวบคีรีขันธ์ 13 มี.ค.

วันที่ 24 ก.พ. พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมร่วมกันของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. กับรัฐบาล ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. สั่งการให้คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ คสช.ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ใช้อำนาจของ คสช.ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐที่ยังล่าช้าอยู่ เพราะตามระเบียบปกติของข้าราชการอาจจะติดขัดเรื่องขั้นตอน จึงต้องใช้อำนาจ คสช.จะได้รวดเร็วขึ้น

สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยแก้กฎหมายเพิ่มเติมปี 2530 ให้เน้นลูกจ้างสามารถส่งเงินออมเข้ากองทุนเพิ่มเติมได้ โดยไม่อิงกับเงินออมที่นายจ้างจะต้องจ่ายสมทบให้ เพื่อให้ลูกจ้างมีเงินออมมากขึ้น นอกจากนี้จะมีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันที่ 13 มีนาคม ที่สวนสนประดิพัทธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ส่วน ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขยายผลรับเด็กนักเรียนจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้เข้าเป็นนักศึกษาในโครงการเพชรในตม โดยมีงบบรรจุประจำปีตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป จำนวน 2.3 ล้านบาทต่อปี รวม 5 ชั้นปี ปีละ 15 คน หรือตามอัตราค่าใช้จ่ายจริง ประกอบด้วย ค่าเทอม ค่ากิจกรรมนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

นอกจากนี้ยังเห็นชอบให้เปิดบรรจุอัตรารับนักศึกษาจากโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นข้าราชการครูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยบรรจุเป็นข้าราชการครูสังกัดสำนักงานการปฐมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน

ทั้งนี้กรอบการทำงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ได้รับการเห็นชอบเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในอาเซียน โดยมีภารกิจในการเป็นศูนย์กลางการอบรมด้านวัฒนธรรมและการแสดง ได้แก่ ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ ศูนย์ฝึกอบรมโบราณคดีใต้น้ำภาคเอเชียแปซิฟิก ตั้งอยู่ในจังหวัดจันทบุรี สมาคมระดับนานาชาติโบราณสถาน และศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

รวมถึงการเปิดศูนย์ศิลปกรรมวิจัย วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามันในจังหวัดพังงา เป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับ 6 จังหวัดที่ติดกับทะเลอันดามันและมีการพัฒนาพิพิธภัณฑ์โบราณสถานให้เท่ากับระดับนานาชาติ พร้อมจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้งในหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน.

บิ๊กตู่ มอบ 'ประวิตร' ใช้อำนาจ คสช. ตามเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแก้กฎหมายเพิ่ม เผย ครม.เตรียมสัญจร ที่ ประจวบคีรีขันธ์ 13 มี.ค. 24 ก.พ. 2558 17:27 24 ก.พ. 2558 17:43 ไทยรัฐ