วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ป.ป.ช. ตั้งอนุฯ กก. ไต่สวน 'อธิบดีกรมโยธาฯ' คดีไมค์ทำเนียบฯ แพง

ป.ป.ช.ลงมติตั้ง อนุกรรมการไต่สวนอธิบดีกรมโยธาฯและพวก 5 ราย กรณีจัดซื้อไมค์แพง ห้องประชุมทำเนียบ พบมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ เอื้อเอกชนบางราย...

วันที่ 24 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณากรณีที่คณะทำงานแสวงหาข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียนให้มีการตรวจสอบการจัดซื้อไมโครโฟน ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

ล่าสุด คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาข้อมูลแล้วเห็นว่า มีความสมบูรณ์เพียงพอ และมีมติให้ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทยกับพวก ได้แก่ คณะกรรมการคำนวณราคากลาง และคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 

ด้านนายวิชา มหาคุณ กรรมการ และโฆษก ป.ป.ช. แถลงภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมมีมติว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ไม่ได้กระทำความผิด หรือมีส่วนร่วม การจัดซื้อในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตึกบัญชาการ 1 และ 2 รวมทั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ หรือ ไมค์แพงแต่อย่างใด เพราะเป็นเพียงผู้อนุมัติเท่านั้น ที่ประชุม ป.ป.ช.จึงไม่รับเรื่องไว้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง

ทั้งนี้ จากการแสวงหาข้อเท็จจริงพบว่านายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย มีพฤติการณ์ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ในการจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ ร่วมกับคณะกรรมการกำหนดราคากลางจากกรมโยธาธิการ จำนวน 5 ราย ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคำนวณราคากลางและการต่อรองราคาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบของราชการ

นอกจากนี้ ยังเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนบางรายเข้ามาดำเนินการปรับปรุงระบบเสียง ระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง ระบบวิดีโอวอล และระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ และไม่ดำเนินการตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 และ 2554) มาตรา 103/7 จึงได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงในคดีดังกล่าวต่อไป โดยมีนายประสาท พงษ์ศิวาภัย กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ.

ป.ป.ช.ลงมติตั้ง อนุกรรมการไต่สวนอธิบดีกรมโยธาฯและพวก 5 ราย กรณีจัดซื้อไมค์แพง ห้องประชุมทำเนียบ พบมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ เอื้อเอกชนบางราย... 24 ก.พ. 2558 15:45 24 ก.พ. 2558 20:49 ไทยรัฐ