วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ สั่งเลื่อนเปิดสัมปทานปิโตรเลียม แบบไร้กำหนด ขอแก้ ก.ม.ก่อน

นายกฯ เปิดเผย ที่ประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี มีมติแก้ไขกฎหมายให้แล้วเสร็จก่อนเปิดสัมปทานพลังงาน คาดใช้เวลา 3 เดือน  

วันที่ 24 ก.พ. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช.เปิดเผยว่า ที่ประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี ได้หารือกรณีการเปิดสัมปทานปิโตรเลียม ครั้งที่ 21 ซึ่งมีการตัดสินใจดำเนินการแก้ไขกฎหมายให้แล้วเสร็จ ก่อนดำเนินการ เพื่อให้มีการพิจารณาว่า สิ่งใดที่สามารถดำเนินการได้และเป็นประโยชน์สูงสุด ซึ่งกระบวนการแก้ไขกฎหมายนั้น ใช้เวลาเร็วที่สุดอยู่ที่ 3 เดือน แต่ทั้งนี้ ไม่ได้กำหนดกรอบไว้เพราะเป็นขั้นตอนของคณะกรรมาธิการฯ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการตามข้างต้น หากมีกรณีพลังงานไม่เพียงพอ หรือ ความเชื่อมั่นทุกคนที่แสดงความคิดเห็นก็ต้องรับผิดชอบร่วมกัน โดยคณะกรรมการร่วมที่ตั้งขึ้นก็ยังคงมีหนัาที่ในการหาข้อสรุปเกี่ยวกับการสัปทานปิโตรเลียม ส่วนกำหนดใหัมีการยื่นขอเปิดสัมปทานในวันที่ 16 มีนาคมนั้น ก็ต้องเลื่อนออกไป อย่างไรก็ตาม ยืนยัน ว่ารัฐบาลรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย นายกฯ ยังขอให้ประชาชนรับฟังและพิจารณาขัอมูลข้อเท็จ อย่าเชื่อการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง.

นายกฯ เปิดเผย ที่ประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี มีมติแก้ไขกฎหมายให้แล้วเสร็จก่อนเปิดสัมปทานพลังงาน คาดใช้เวลา 3 เดือน ... 24 ก.พ. 2558 15:05 24 ก.พ. 2558 15:17 ไทยรัฐ