วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กอ.รมน.กทม. เปิดเวทีรับฟังความเห็น เขตบางรัก

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นแนวทางปฏิรูปประเทศ ที่เขตบางรัก คาด เปิดเวทีครบ 50 เขต ภายใน มิ.ย.นี้

วันที่ 24 ก.พ. พันเอกประสิทธิ์ชัย อิ่มอักษร รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กทม. เปิดเวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทย เขตบางรัก ซึ่งเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมภาคประชาชนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ นำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยวันนี้เป็นการรับฟังจากเขตที่ 21 หลังจากรับฟังมาแล้ว 20 เขต ของกรุงเทพมหานคร และจะเปิดรับฟัง 50 เขต ให้ครบภายในเดือนมิถุนายนนี้ โดยที่ผ่านมา ได้นำข้อมูลของประชาชนทยอยส่งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป เพื่อส่งต่อรัฐบาลเพื่อนำไปปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน และจากการรับฟังข้อเสนอแนะของประชาชน ส่วนใหญ่ให้การตอบรับการมีส่วนร่วม ไม่มีการแบ่งสี และเป็นเรื่องที่กระทบต่อชุมชน ไม่มีเรื่องทางการเมือง แต่จะเป็นปัญหาเรื่องปากท้อง และปัญหายาเสพติดมากที่สุด

สำหรับรูปแบบการจัดเวที ได้แบ่งกลุ่มในการรับฟังความคิดเห็นประชาชน เป็น 3 กลุ่ม เช่น กลุ่มกระบวนการยุติธรรม ปฏิรูปการศึกษา โครงสร้างทางเศรษฐกิจ และปฏิรูปการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น ซึ่งจะมีวิทยากรให้คำแนะนำในแต่ละกลุ่มด้วย ซึ่งเวทีของกรุงเทพมหานคร จะเปิดรับฟังไปจนถึงเดือนมิถุนายนนี้

ส่วนเวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทย ได้จัดทำขึ้นทั่วประเทศ โดยผ่านศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปของ กอ.รมน.ทั่วประเทศ กว่า 4,000 เวที เริ่มตั้งแต่ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา และจะเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน ปี 2558 นี้

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นแนวทางปฏิรูปประเทศ ที่เขตบางรัก คาด เปิดเวทีครบ 50 เขต ภายใน มิ.ย.นี้ 24 ก.พ. 2558 14:59 24 ก.พ. 2558 16:55 ไทยรัฐ