วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กอ.รมน.กทม. เปิดเวทีรับฟังความเห็น เขตบางรัก

กอ.รมน.กทม. เปิดเวทีรับฟังความเห็น เขตบางรัก

  • Share:

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นแนวทางปฏิรูปประเทศ ที่เขตบางรัก คาด เปิดเวทีครบ 50 เขต ภายใน มิ.ย.นี้

วันที่ 24 ก.พ. พันเอกประสิทธิ์ชัย อิ่มอักษร รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กทม. เปิดเวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทย เขตบางรัก ซึ่งเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมภาคประชาชนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ นำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยวันนี้เป็นการรับฟังจากเขตที่ 21 หลังจากรับฟังมาแล้ว 20 เขต ของกรุงเทพมหานคร และจะเปิดรับฟัง 50 เขต ให้ครบภายในเดือนมิถุนายนนี้ โดยที่ผ่านมา ได้นำข้อมูลของประชาชนทยอยส่งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป เพื่อส่งต่อรัฐบาลเพื่อนำไปปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน และจากการรับฟังข้อเสนอแนะของประชาชน ส่วนใหญ่ให้การตอบรับการมีส่วนร่วม ไม่มีการแบ่งสี และเป็นเรื่องที่กระทบต่อชุมชน ไม่มีเรื่องทางการเมือง แต่จะเป็นปัญหาเรื่องปากท้อง และปัญหายาเสพติดมากที่สุด

สำหรับรูปแบบการจัดเวที ได้แบ่งกลุ่มในการรับฟังความคิดเห็นประชาชน เป็น 3 กลุ่ม เช่น กลุ่มกระบวนการยุติธรรม ปฏิรูปการศึกษา โครงสร้างทางเศรษฐกิจ และปฏิรูปการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น ซึ่งจะมีวิทยากรให้คำแนะนำในแต่ละกลุ่มด้วย ซึ่งเวทีของกรุงเทพมหานคร จะเปิดรับฟังไปจนถึงเดือนมิถุนายนนี้

ส่วนเวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทย ได้จัดทำขึ้นทั่วประเทศ โดยผ่านศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปของ กอ.รมน.ทั่วประเทศ กว่า 4,000 เวที เริ่มตั้งแต่ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา และจะเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน ปี 2558 นี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้