วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กำลังซื้อชะลอตัว-บาทแข็ง ฉุดดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ม.ค.ร่วง ครั้งแรก

ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ เดือน ม.ค. ลดลงเป็นครั้งแรก ที่ 91.1 จากระดับ 92.7 ในเดือน ธ.ค.ปีที่แล้ว จากความกังวลชะลอตัวลงของกำลังซื้อในประเทศ ค่าบาทแข็ง และมาตรการกระตุ้นศก.ยังไม่ชัดเจน...

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทยเดือนม.ค.58 ว่า อยู่ที่ 91.1 ลดลงจากระดับ 92.7 ในเดือน ธ.ค.57 โดยค่าดัชนีที่ลดลงเกิดจากองค์ประกอบ ยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ ซึ่งถือเป็นการปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรก หลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดไตรมาส 4 ของปี 2557

ทั้งนี้ ปัจจัยลบมาจากความกังวลต่อการชะลอตัวลงของกำลังซื้อภายในประเทศ โดยเฉพาะกำลังซื้อภาคเกษตร รวมทั้งความผันผวนของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญ แนวโน้มการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค เดียวกัน ซึ่งกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย อีกทั้งภาครัฐยังไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชัดเจน

อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการเห็นว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการใช้จ่ายของภาครัฐจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม ประกอบกับในปี 58 จะเริ่มเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้น การส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน จะเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนภาคการส่งออกไทย ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ

ส่วนความเชื่อมั่นฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 100.4 ลดลงจาก 101.7 ในเดือน ธ.ค.57 โดยค่าดัชนีความเชื่อมั่นฯ คาดการณ์ที่ลดลงเกิดจากองค์ประกอบ ยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการได้มีข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ โดยอยากให้ภาครัฐเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายในประเทศ รักษาเสถียรภาพค่าเงินบาทให้อยู่ในทิศทางเดียวกับภูมิภาค เร่งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTBs) รวมถึงเร่งส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ.

ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ เดือน ม.ค. ลดลงเป็นครั้งแรก ที่ 91.1 จากระดับ 92.7 ในเดือน ธ.ค.ปีที่แล้ว จากความกังวลชะลอตัวลงของกำลังซื้อในประเทศ ค่าบาทแข็ง และมาตรการกระตุ้นศก.ยังไม่ชัดเจน... 24 ก.พ. 2558 14:55 24 ก.พ. 2558 15:16 ไทยรัฐ