วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดีเดย์ 26 ก.พ. ใช้แบงก์ 100 แบบใหม่ เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าตากฯ

ธปท.ออกธนบัตรชนิดราคา 100 บาทแบบใหม่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ มีความสวยงามแสดงถึงพระราชกรณียกิจอันสำคัญ และมีเทคโนโลยี ต่อต้านการปลอมแปลง พร้อมสัญลักษณ์สำหรับผู้บกพร่องทางสายตา เริ่มใช้ 26 ก.พ.นี้...

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.จะนำธนบัตรชนิดราคา 100 บาท แบบใหม่ออกใช้ในวันที่ 26 ก.พ. 2558 โดยธนบัตรชนิดใหม่นี้ มุ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จึงออกแบบให้แสดงถึงพระราชกรณียกิจอันสำคัญของพระองค์

นอกจากนี้ ยังพัฒนารูปแบบให้มีความสวยงาม และมีเทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงที่ทันสมัยมากขึ้น เพื่อให้ประชาชน ภาคธุรกิจ สถาบันการเงิน รวมถึงผู้บกพร่องทางสายตาสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย ทั้งด้วยตนเองและด้วยเครื่องจักรนับคัดธนบัตร

สำหรับธนบัตรชนิดราคา 100 บาท แบบใหม่ (แบบ 16) มีขนาดและสีเช่นเดียวกับแบบที่ใช้ในปัจจุบัน (แบบ 15) มีความกว้าง 72 มิลลิเมตร และความยาว 150 มิลลิเมตร และสีโดยรวมเป็นสีแดง ซึ่งมีลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงที่สำคัญ ประกอบด้วย

1. ลายน้ำ ลายน้ำพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน และตัวเลข "๑๐๐" มีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ มองเห็นได้ชัดเจนทั้งสองด้านเมื่อยกส่องกับแสงสว่าง

2. ตัวเลขแฝง ลายประดิษฐ์สีทองแดง ภายในมีตัวเลข "100" ซ่อนไว้ ซึ่งมองเห็นได้เมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่าง โดยมองผ่านจากมุมล่างซ้ายเข้าหากึ่งกลางธนบัตร

3. หมึกพิมพ์พิเศษสีเหลือบเขียว เมื่อพลิกเปลี่ยนมุมมองจะเห็นแถวตัวเลข "100" สลับกับลายประดิษฐ์ในแนวตั้ง เป็นสีเหลือบเขียว

4. แถบฟอยล์ 3 มิติ ผนึกไว้ตามแนวตั้ง ภายในมีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ภายในตราสัญลักษณ์ฯ มีตัวเลข "100" เมื่อพลิกเอียงธนบัตรจะเปลี่ยนเป็นตัวเลข "๑๐๐" และเปลี่ยนสีสะท้อนแสงวาววับ

5. แถบสีม่วงแดง ฝังในเนื้อกระดาษตามแนวตั้ง โดยมีบางส่วนของแถบสีม่วงแดงปรากฏให้เห็นเป็นระยะที่ด้านหลัง และจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อเปลี่ยนมุมมอง ภายในปรากฏ "100 บาท 100 BAHT" ขนาดเล็ก สามารถอ่านได้ทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรขึ้นส่องกับแสงสว่าง

6. สัญลักษณ์สำหรับผู้บกพร่องทางสายตา เส้นนูนแนวนอนสีแดงเข้มเรียงลดหลั่นกันลงมา นำสู่สัญลักษณ์แจ้งชนิดราคา รูปดอกไม้สีแดงเข้ม 3 ดอก แทนอักษร "H" ที่ย่อจาก Hundred

ทั้งนี้ ธนบัตรชนิดราคา 100 บาท แบบใหม่นี้สามารถแลกได้ที่สาขาธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยธนบัตรแบบที่ใช้ในปัจจุบันรวมทั้งแบบที่ใช้ก่อนหน้านี้ ยังคงชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย.

ธปท.ออกธนบัตรชนิดราคา 100 บาทแบบใหม่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ มีความสวยงามแสดงถึงพระราชกรณียกิจอันสำคัญ และมีเทคโนโลยี ต่อต้านการปลอมแปลง พร้อมสัญลักษณ์สำหรับผู้บกพร่องทางสายตา เริ่มใช้ 26 ก.พ.นี้... 24 ก.พ. 2558 13:29 25 ก.พ. 2558 11:18 ไทยรัฐ