วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กทม.ร่วมหน่วยงานรัฐ,เอกชน-เชิญชวนร่วมงานวันมาฆบูชา

กทม.ร่วมหน่วยงานรัฐ,เอกชน-เชิญชวนร่วมงานวันมาฆบูชา

  • Share:

26ก.พ.-4มี.ค.นี้ที่สนามหลวง

นายอรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัด กทม. เปิดเผยว่า กทม.ร่วมกับสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน กำหนดจัดงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2558 ขึ้นระหว่างวันที่ 26 ก.พ.-4 มี.ค. เวลา 07.00-21.30 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ทั้งนี้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้รำลึกถึงวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา ทั้งนี้ พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานในวันที่ 26 ก.พ. เวลา 18.00 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การร่วมนมัสการและเวียนเทียนพระบรมสารีริกธาตุ กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ การจัดนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา การแสดงปาฐกถาธรรม การแสดงธรรมบันเทิง การอภิปรายธรรม โดยในวันที่ 4 มี.ค. ซึ่งเป็นวันมาฆบูชา เวลา 07.00 น. จะมีพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ จํานวน 89 รูป และเวลา 17.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานและร่วมกิจกรรมดังกล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้