วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รถไฟฟ้าทำบ้านชานกรุงฟุบ

ผังเมืองชี้คนกลับสู่เมือง-ทำราคาที่ดินแนวรถไฟฟ้าพุ่ง

“ผังเมือง” ชี้ผลพวงของรถไฟฟ้าทำคนกรุงนิยมกลับสู่เมือง ลดการขยายตัวของบ้านชานเมือง ขณะที่ราคาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าขยับขึ้นเฉลี่ยตารางวาละ 1 แสน

นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า ภายหลังกฎกระทรวงได้บังคับใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 ซึ่งผังเมืองฉบับดังกล่าวได้รองรับการใช้สอยพื้นที่ที่อยู่อาศัยในแนวสูง จากเดิมที่มีการกระจายตัวในลักษณะบ้านจัดสรร หรือบ้านเดี่ยวออกนอกชานเมืองที่เป็นพื้นที่สีเขียวนั้น โดยขณะนี้ยังพบว่ามีการก่อสร้างในลักษณะบ้านเดี่ยวหรือบ้านจัดสรรตามพื้นที่สีเขียว หรือพื้นที่รอบนอกอยู่ เนื่องจากผู้ประกอบการได้ยื่นขออนุญาตก่อนที่ผังเมืองฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ แต่หลังจากปี 2559 การขยายตัวของการก่อสร้างบ้านจัดสรรในพื้นที่สีเขียวจะหยุดลง เพราะผลจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่มีการขยายตัวไปตามแนวเส้นทางพื้นที่ต่างๆ ส่งผลให้ประชาชนนิยมกลับเข้าไปสู่เมือง พักอาศัยตามพื้นที่ใกล้เคียงเส้นทางคมนาคมมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ประกอบการ บ้านจัดสรร บ้านเดี่ยว โดยเฉพาะพื้นที่ชานเมืองต้องขาดทุน

นายวันชัยกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ หากการก่อสร้างแนวรถไฟฟ้าแล้วเสร็จภายในปี 2560 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้านอาคารตึกสูง หรือที่เรียกว่า อาคารที่อยู่อาศัยรวม จะเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า ในระยะห่างประมาณ 500 เมตร ขณะเดียวกันจะทำให้เกิดชุมชนย่อยๆขึ้น ทำให้ราคาที่ดินขยับเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย เฉลี่ยตารางวาละ 1 แสนบาท

อย่างไรก็ตาม ฝากไปถึงผู้ที่กำลังจะตัดสินใจลงทุนซื้อที่ดินหรือที่พักอาศัย ให้สามารถตรวจสอบแปลงที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต กับสำนักผังเมือง กทม. 44 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กทม. โทรศัพท์ 0-2354-1289, 0-2354-1290.

“ผังเมือง” ชี้ผลพวงของรถไฟฟ้าทำคนกรุงนิยมกลับสู่เมือง ลดการขยายตัวของบ้านชานเมือง ขณะที่ราคาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าขยับขึ้นเฉลี่ยตารางวาละ 1 แสน... 24 ก.พ. 2558 03:29 24 ก.พ. 2558 03:29 ไทยรัฐ