วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บีโอไอปลื้มเอกชนญี่ปุ่นเข้าใจ เล็งขนเงินขยายลงทุนในไทยต่อเนื่อง

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เมื่อวันที่ 17-21 ก.พ.58 ที่ผ่านมา ว่าได้หารือกับนักธุรกิจและนักลงทุนชาวญี่ปุ่นใน 3 เมือง ได้แก่ โตเกียว นาโกยา และเมืองโอซากา ซึ่งถือเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญของญี่ปุ่น ทั้งในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมไฟฟ้า และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อชักชวนให้นักลงทุนญี่ปุ่นมาลงทุนในประเทศไทย หลังมีการปรับยุทธศาสตร์และการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมครั้งใหญ่

นางหิรัญญา สุจินัย รักษาราชการแทนเลขาธิการบีโอไอ กล่าวว่า การเดินทางไปชักจูงการลงทุนในประเทศญี่ปุ่นนั้น ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ นักลงทุนญี่ปุ่น เข้าใจถึงความจำเป็นและการเปลี่ยนแปลงนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่ และยังแสดงความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญ ได้แก่ กิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ และกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการลงทุนเพิ่มในด้านการวิจัย พัฒนา และการฝึกอบรมบุคลากร และกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิตอล โดยเฉพาะด้านซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นนโยบาย ที่บีโอไอและรัฐบาลต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นในไทย

“การเดินทางครั้งนี้ บีโอไอยังได้พบปะหารือกับองค์กรเอกชนชั้นนำของญี่ปุ่น ซึ่งทุกฝ่ายเข้าใจนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย และจากการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นและมีบริษัทมากกว่า 280 ราย ได้เข้ามาลงทุนในไทยอยู่แล้ว ต่างยืนยันว่าประเทศไทยยังเป็นเป้าหมายการลงทุนของบริษัทอย่างต่อเนื่องต่อไป”.

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เมื่อวันที่ 17-21 ก.พ.58 ที่ผ่านมา... 24 ก.พ. 2558 03:29 24 ก.พ. 2558 03:29 ไทยรัฐ