วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
53 จ.ขอทำโรงไฟฟ้าแปรรูป

53 จ.ขอทำโรงไฟฟ้าแปรรูป

  • Share:

นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) แถลงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโรดแม็ปการจัดการขยะมูลฝอยและ ของเสียอันตราย ว่า การดำเนินการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน 6 จังหวัดวิกฤติ ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สระบุรี ลพบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ คิดเป็นร้อยละ 35 ของปริมาณขยะเก่าทั้งหมดของประเทศ รวม 11,047,000 ตัน ขณะนี้กำจัดได้แล้ว 8,279,085 ตัน ส่วนการจัดการขยะเก่าที่เหลืออีก 71 จังหวัด มีแนวทางฝังกลบชั่วคราวภายในพื้นที่ และปรับพื้นที่เพื่อรับขยะใหม่ หรือขนย้ายไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ส่วนจังหวัดที่ไม่พบว่ามีขยะเก่าสะสมอยู่เลย ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรสงคราม แพร่ และภูเก็ต ขณะที่จังหวัดที่มีขยะเก่าสะสมเกิน 1 ล้านตันขึ้นไป ได้แก่ ชลบุรี สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี สงขลาและนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ คพ. ได้วางแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยใหม่ คือ 1.ลด คัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง 2.กำหนดศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมในแต่ละจังหวัด 3.การกำจัดโดยเทคโนโลยี เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน ซึ่งหลังจากให้แต่ละจังหวัดทำแผนการจัดการขยะในระดับจังหวัดขึ้นมามี 53 จังหวัดเสนอว่ามีศักยภาพทำโรงไฟฟ้าจากการแปรรูปขยะมูลฝอยได้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้