วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“ณรงค์” พร้อมฟัง ทปอ.ค้านลดสอบโอเน็ต

25 ก.พ.นี้ ถกบอร์ด สทศ.ชี้ขาดnแนะเสมา 1 มีความชัดเจนเชิงนโยบาย

จากกรณีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติยืนยันว่า ในปีการศึกษา 2558 จะใช้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นองค์ประกอบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือแอดมิชชั่น ในสัดส่วน 30% ตามเดิม เพื่อไม่ให้กระทบกับเด็กที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้น พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตนยังไม่ทราบเรื่องดังกล่าว แต่ก็พร้อมรับฟังเหตุผล โดยในวันที่ 25 ก.พ.นี้ ตนจะไปหารือเรื่องนี้กับคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) อีกครั้ง ว่าควรจะเริ่มปีไหน ส่วนข้อเสนอที่ต้องประกาศล่วงหน้า 3 ปีเพื่อให้เด็กได้เตรียมพร้อมนั้น โดยหลักการตนก็เห็นด้วย แต่จะประกาศล่วงหน้ากี่ปีนั้น คงต้องมา พูดคุยอีกครั้งหนึ่ง

ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ที่ผ่านมาคะแนนโอเน็ต มีลักษณะคงที่หรือต่ำลงมาหลายปี โดยเฉพาะในช่วงที่มีนโยบายเพิ่มคะแนนโอเน็ต ทำให้มีผลต่อตำแหน่งผู้บริหาร จึงทำให้เกิดกระแสการติวโอเน็ต เพื่อไม่ให้คะแนนต่ำ แต่ที่สุดแล้ว เราก็ยังไม่เห็นความแตกต่างของคะแนนที่เพิ่มขึ้นมากนัก ดังนั้น ตนจึงอยากให้ใช้โอกาสในปีนี้ซึ่งเป็นปีแห่งการปฏิรูป แก้ปัญหาทั้งระบบโดยเน้นการเรียนรู้เชิงคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้น โดยทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และหาเจ้าภาพหลักในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะเรื่องหลักสูตรที่เน้นเนื้อหา ซึ่งสวนทางกับข้อสอบของ สทศ.ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาต้องโยงการปฏิรูปการเรียนรู้ หลักสูตร รวมถึงการวัดผลประเมินผล โดยคนที่มีอำนาจสั่งการคือ รมว.ศึกษาธิการ ต้องมีความชัดเจนเชิงนโยบาย ต้องวิจัยเพื่อให้รู้สาเหตุที่มาอย่างแท้จริง.

จากกรณีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติยืนยันว่า ในปีการศึกษา 2558 จะใช้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นองค์ประกอบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ... 24 ก.พ. 2558 03:21 24 ก.พ. 2558 03:21 ไทยรัฐ